Select Page

Normativa

En aquesta pàgina trobareu la normativa que regula la creació i els estatuts del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, així com les normatives que l’afecten.

D’altra banda, disposau de les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d’ocupació que gestiona el SOIB amb fons propis.

A més, podeu consultar les instruccions i resolucions signades per la Direcció del SOIB des de l’any 2018 fins a l’actualitat.

Finalment, apareixen les notes informatives i resolucions derivades de la situació provocada per la COVID-19.

Instruccions i resolucions
Notes informatives i resolucions COVID-19

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942