Select Page

Normativa

En aquesta pàgina trobareu la normativa que regula la creació i els estatuts del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, així com les normatives que li afecten.

D’altra banda, disposau de les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d’ocupació que gestiona el SOIB amb fons propis.

A més, també podeu consultar les instruccions sobre l’aplicació d’interessos de demora en els expedients de reintegrament de subvencions i la instrucció que estableix els criteris per seleccionar persones per executar programes de polítiques actives d’ocupació que presentin les entitats o les administracions públiques.

Instruccions

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942