Normativa

En aquesta pàgina trobareu la normativa que regula la creació i els estatuts del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, així com les normatives que l’afecten. D’altra banda, disposau de les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d’ocupació que gestiona el SOIB amb fons propis. A més, podeu consultar les instruccions i les resolucions que ha signat la Direcció del SOIB des de l’any 2018 fins a l’actualitat.
Finalment, hi apareixen les notes informatives i les resolucions derivades de la situació provocada per la COVID-19.
Instruccions i resolucions
Notes informatives i resolucions COVID-19