Agències de col·locació

Una agència de col·locació és una entitat d’intermediació laboral que treballa de manera coordinada amb el Servei Públic d’Ocupació corresponent, amb el doble objectiu d’ajudar les persones en atur a trobar feina i de facilitar que les empreses trobin a les persones treballadores idònies.

Quins serveis presta l'Agència de col·locació?

L’Agència desenvolupa una intermediació laboral gratuïta per a les persones demandants d’ocupació.

En què et pot ajudar una Agència de col·locació?

Estar d’alta en una Agència de col·locació incrementarà les teves opcions d’inserció laboral. La plataforma web de l’Agència conté tot el necessari per recollir les dades d’un perfil de forma completa, de manera que l’empresa té gran informació de la persona candidata, sempre que es faci constar el perfil en la seva totalitat  i es mantengui actualitzat.

Quins requisits hi ha per inscriure't?

No hi ha requisits, únicament has d’estar interessat o interessada en cercar feina i tenir edat legal de treballar, de manera que si estàs en atur o vols millorar la teva situació laboral actual, pots inscriure’t. L’agència està obligada a prestar servei a qualsevol persona amb independència de la seva residència i garantint els principis d’igualtat i no discriminació a l’accés a un lloc de feina.

Et pots inscriure en diverses Agències de col·locació?

Per descomptat que sí, d’aquesta manera, s’amplia la xarxa de contactes i s’amplien les oportunitats de trobar una feina adaptada al teu perfil professional.

Com pots saber quines Agències funcionen en la teva Comunitat Autònoma?

Actualment està habilitada una adreça web del SEPE per comprovar-ho:

Recomanam comprovar que l’Agència apareix a la llista abans de donar-te d’alta per evitar fraus i enganys lligats a la recollida de dades per usos fraudulents.
És possible que a la comunitat autònoma puguin aparèixer Agències que tenen la seva seu en altres ciutats o comunitats autònomes, això és així perquè algunes s’ofereixen a treballar en tot l’àmbit nacional.

A què estan obligades les Agències de col·locació?

Estan obligades a:

  • Garantir a les persones treballadores la gratuïtat per la prestació de serveis, tant d’intermediació laboral com d’altres actuacions relacionades amb la recerca de feina.
  • Garantir, en el seu àmbit d’actuació, els principis d’igualtat i no discriminació en l’accés a l’ocupació.
  • Garantir el respecte a la intimitat i dignitat de les persones treballadores en el tractament de les seves dades.
  • Complir amb les normes sobre accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.