Select Page

Agències de Col·locació

Una agència de col·locació és una entitat d’intermediació laboral que treballa de manera coordinada amb el Servei Públic d’Ocupació corresponent, amb el doble objectiu d’ajudar les persones aturades a trobar feina i de facilitar que les empreses trobin al treballador idoni.

Serveis que presta l'Agència de Col·locació?

L’Agència desenvolupa una intermediació laboral gratuïta per a la persona demandant d’ocupació.

En què em pot ajudar una Agència de Col·locació?

Estar donat d’alta en una Agència de Col·locació incrementarà les opcions d’inserció laboral. La plataforma web de l’Agència conté tot el necessari per recollir les dades d’un perfil de forma completa, de manera que l’empresa té gran informació del candidat, sempre que es faci constar en la seva totalitat el perfil i es mantengui actualitzat.

Per inscriure-s'hi algun requisit?

No hi ha requisits, únicament el estar interessat en cercar feina i, tenir edat llegar de treballar, de manera que si aquestes aturat o vols millorar la teva situació laboral actual, pots inscriure’t. L’agencia està obligada a prestar servei a qualsevol persona amb independència de la seva residència i garantint els principis d’igualtat i no discriminació a l’accés a un lloc de feina.

Puc estar inscrit en diverses Agències de Col·locació?

Per descomptat que sí, d’aquesta manera, s’amplia la xarxa de contactes i s’amplien les oportunitats de trobar una feina adaptada al perfil professional.

Com puc saber quines Agències funcionen en la meva Comunitat Autònoma?

Actualment està habilitada una adreça web del SEPE per comprovar-ho: clica aqui.

Recomanen comprovar que l’Agència apareix a la llista abans de donar-se d’alta per evitar fraus i enganys lligats a la recollida de dades per usos fraudulents.
És possible que a la comunitat autònoma puguin aparèixer Agències que tenen la seva seu en altres ciutats o comunitats autònomes, això és així perquè algunes s’ofereixen a treballar en tot l’àmbit nacional.

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942