Inscripció com a demandant d’ocupació

La inscripció com a demandant d’ocupació és el pas previ per accedir a tots els serveis que ofereix el SOIB.
És gratuïta i voluntària, amb l’excepció de les persones perceptores de prestacions o subsidis per desocupació, per a les quals és un tràmit obligatori.

Qui s'hi pot inscriure?
Persones en situació d’atur i les que, tot i estar treballant, volen millorar la feina o compatibilitzar la prestació.
Feta la inscripció com a demandant d’ocupació la persona rep el document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació, denominat DARDO.
Com es fa la inscripció?

La primera inscripció s’ha de fer a l’oficina d’ocupació que et correspongui segons el teu codi postal. Has de sol·licitar cita prèvia, al web, a l’app SOIB o telefonant al 012 (cost segons tarifa vigent) o al 971 225 791.

Si ja has estat inscrit o inscrita anteriorment com a demandant d’ocupació, només cal que actualitzis les dades del teu perfil personal i professional, quan sigui necessari. Aquest tràmit es podrà fer de tres maneres:

  • Amb cita prèvia, a través del web, a l’app SOIB o telefonant al 012 (cost segons tarifa vigent) o al 971 225 791, portant un document en vigor que t’identifiqui i, si és el cas, les noves titulacions obtingudes.
  • Per Internet, als tràmits en línia, et podràs inscriure i actualitzar les teves dades personals i professionals, si és el cas.
  • A través de l’app del SOIB et podràs inscriure; si necessites actualitzar les teves dades personals i professionals ho podràs fer amb cita prèvia o per internet als tràmits en línia.
Inscripció de les persones estrangeres

Les persones estrangeres amb nacionalitat comunitària es podran inscriure per un període de tres mesos presentant el passaport o la targeta d’identitat d’estranger (TIE) en vigor.
Passats aquests tres mesos, és necessari tenir un número d’identificació d’estranger (NIE) per continuar inscrites.

Les persones estrangeres no comunitàries han de tenir un tipus d’autorització de residència o residència i treball per a la inscripció, un número d’identificació d’estranger (NIE) i un document que les identifiqui (Targeta d’Identificació d’Estranger (TIE) o passaport en vigor).
En cas que l’autorització administrativa estigui caducada, s’ha de presentar la sol·licitud de renovació, expedida entre els 60 dies naturals abans de la data d’expiració o en els 3 mesos posteriors.