Select Page

Inscripció com a Demandant d’Ocupació

La inscripció com a demandant d’ocupació és el pas previ per accedir a tots els serveis que ofereix el SOIB.
Es gratuïta i voluntària, amb l’exepció de les persones perceptores de prestacions o subsidis per desocupació, per a les quals és un tràmit obligatori.

Qui s’hi pot inscriure?
Persones en situació d’atur i les que, tot i estar treballant, volen millorar la feina.
Feta la inscripció com a demandant d’ocupació la persona rep el document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació, denominat DARDO.

Com es fa la inscripció?

La primera inscripció s’ha de fer a l’oficina d’ocupació que us correspongui segons el vostre codi postal.

Heu de sol·licitar CITA PRÈVIA, al web o telefonant al 012 (cost segons tarifa vigent) o al 971 225 791.

Si ja heu estat inscrit o inscrita anteriorment com a demandant d’ocupació, només cal que actualitzeu les dades del vostre perfil personal i professional, quan sigui necessari. Aquest tràmit es podrà fer de dues maneres:

Presencial CITA PRÈVIA, a través del web o telefonant al 012 (cost segons tarifa vigent) o al 971 225 791, portant un document en vigor que us identifiqui i, si és el cas, les noves titulacions obtingudes.

Per Internet TRÀMITS EN LÍNIA, us podreu inscriure i actualitzar les vostres dades personals i professionals, si és el cas.

 

Persones estrangeres

Persones estrangeres amb nacionalitat comunitària es podran inscriure per un període de tres mesos presentant el passaport o la targeta d’identitat d’estranger (TIE) en vigor.
Passats aquests tres mesos, és necessari tenir un número d’identificació d’estranger (NIE) per continuar inscrits.

Les persones estrangeres no comunitàries han de tenir un tipus d’autorització de residència o residència i treball per a la inscripció, un número d’identificació d’estranger (NIE) i un document que les identifiqui (Targeta d’Identificació d’Estranger (TIE) o passaport en vigor).
En cas que l’autorització administrativa estigui caducada, s’ha de presentar la sol·licitud de renovació, expedida entre els 60 dies naturals abans de la data d’expiració o en els 3 mesos posteriors.

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

 

AVÍS IMPORTANT

L'empresa on treballes aprova un ERTO? No necessites anar a la teva oficina ni demanar cita: et donarem d'alta automàticament i el SEPE et tramitarà la prestació. Tampoc no necessites renovar la demanda: fins al 30 d’abril ho farem per tu.

Si demanes cita, et telefonarem per, sempre que sigui possible, atendre’t telefònicament amb suport telemàtic perquè no t'hagis de desplaçar. Per a més informació, telefona al 900 101 798 o envía un correo electrónico a laboral@coronavirus.caib.es o a empresa@coronavirus.caib.es

 

AVISO IMPORTANTE

¿La empresa en la que trabajas aprueba un ERTE? No necesitas ir a tu oficina ni pedir cita: te daremos de alta automáticamente y el SEPE te tramitará la prestación. Tampoco necesitas renovar tu demanda: hasta el 30 de abril lo haremos por ti.

Si pides cita, te llamaremos para, siempre que sea posible, atenderte telefónicamente con apoyo telemático para que no tengas que desplazarte. Para más información, llama al 900 101 798 o envia un correo electrónico a laboral@coronavirus.caib.es o a empresa@coronavirus.caib.es

 

.