Programa de foment de l’ocupació SOIB Reactiva 2021 per fer front als efectes de la COVID

Què és SOIB Reactiva 2021?

SOIB Reactiva 2021 és un programa de contractació pública a Ajuntaments i Consells Insulars, durant 6 mesos, de persones desocupades que no puguin inserir-se en el mercat laboral a causa de l’actual crisi econòmica com a conseqüència de la COVID-19, amb l´objectiu de poder mantenir les seves competències professionals i millorar la seva requalificació professional.

Quines línies d’ajuda té?
El programa s’estructura en tres línies d’ajuda en funció de les peculiaritats del col·lectiu al qual va adreçat:
Línia 1. Dirigida a joves en atur menors de 30 anys
Línia 2. Dirigida a persones desocupades de 30 anys o més, en situació d’atur de llarga durada
Línia 3. Dirigida a persones desocupades de 30 anys o més, que no estiguin en situació d’atur de llarga durada
Quina durada tendran els contractes?

La durada dels contractes serà de 6 mesos. Els projectes tindran una previsió d´inici a partir del 15 d’octubre de 2021 fins al 28 de febrer de 2022.
Recorda que en casos de contractacions per substituir persones ja contractades dins aquesta convocatòria SOIB Reactiva 2021, la durada dependrà dels mesos que quedin per subvencionar en relació a la totalitat del contracte ja iniciat.

Quins requisits s'han de complir?

Per accedir a la convocatòria SOIB Reactiva és necessari complir determinats requisits: cada una de les tres línies de subvenció té criteris de participació propis. Sempre que es compleixin els requisits mínims, tindran prioritat les persones en les quals concorri alguna o diverses de les circumstàncies següents:

  • Les dones víctimes de violència masclista (*)
  • Les persones que tenen a càrrec menors o familiars dependents.
  • Les persones desocupades que estiguin realitzant un Itinerari Personalitzat d’Inserció del SOIB o per part les seves entitats col·laboradores en Itineraris Integrals d’Inserció, que l’hagin iniciat al menys 1 mes abans de la data en que l’oferta s’ha posat en difusió al web del SOIB.
  • Les persones que no cobrin prestació o subsidi d’atur, i persones que siguin beneficiàries de la Renda Activa d’Inserció, SED, Renda Mínima d’Inserció, Renda Social Garantida o l’Ingrés Mínim Vital.
  • Les persones que resideixen al municipi de l’entitat local beneficiària de la subvenció. En el cas dels Consells Insulars i entitats dependents, tindran prioritat les persones residents a l’illa corresponent.
  • Les persones que no hagin participat en el programa SOIB Reactiva 2020.

 

(*) Si tens acreditada la condició de dona víctima de violència masclista, però no ho  has comunicat mai al SOIB o no reps atenció d’una orientadora de la Xarxa de tutores per a víctimes de violència masclista del SOIB, has de fer una petició mitjançant el formulari 24·7 indicant REACTIVA i el número de l’oferta o les ofertes a les quals t’has presentat.

Línia 1. SOIB Reactiva 2021 adreçada a joves menors de 30 anys a l'atur.

Quins requisits i prioritats has de complir?:

Has d’estar inscrit o inscrita com a demandant en atur en el SOIB, i com a beneficiari o beneficiària en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, abans del dia en que l’oferta es va posar en difusió a la pàgina web del SOIB.

Accedeix a les ofertes de la línia 1
Línia 2. SOIB Reactiva 2021 adreçada a persones desocupades de 30 anys o més, aturades de llarga durada.

Quins requisits i prioritats has de complir?:

Estar inscrit o inscrita com a demandant en atur en el SOIB al menys dotze dels darrers divuit mesos anteriors a la data en que l’oferta es va posar en difusió a la pàgina web del SOIB.
Les prioritats de contractació són les següents:
1r. Les persones majors de 45 anys
2n. Les persones d’entre 30 i 45 anys

Accedeix a les ofertes de la línia 2
Línia 3. SOIB Reactiva 2021 adreçada a persones desocupades de 30 anys o més, que no estiguin en situació d'atur de llarga durada

Quins requisits i prioritats has de complir?:

Estar inscrit o inscrita com a demandant en atur en el SOIB abans del dia en que l´oferta es va posar en difusió a la pàgina web del SOIB i no tenir la condició d’atur de llarga durada (inscripció en desocupació en el SOIB al menys dotze dels darrers divuit mesos).

Accedeix a les ofertes de la línia 3