Select Page

Programa de foment de l’ocupació SOIB Reactiva per fer front als efectes de la COVID

Què és SOIB Reactiva 2020?

SOIB Reactiva 2020 és un programa de contractació pública a Ajuntaments i Consells Insulars, durant 4 mesos, de persones desocupades a causa de la crisi econòmica per la COVID 19, o desocupats de llarga durada perquè puguin mantenir les seves habilitats competencials o per facilitar la seva requalificació professional.

Quines línies d’ajuda té?

El programa s’estructura en funció de les peculiaritats del col•lectiu al qual va adreçat en tres línies d’ajuda:
Línia 1. Dirigida a joves menors de 30 anys a l’atur
Línia 2. Dirigida a persones desocupades de 30 anys o més, aturades de llarga durada
Línia 3. Dirigida a persones aturades de 30 anys o més, de curta durada, afectades directament per la crisi econòmica causada per la Covid 19

Quina durada tendran els contractes?

Segons el col•lectiu hi podrà haver 1 o 2 torns de contractacions de 4 mesos cadascun:

  • Primer torn: entre l’1 de novembre i el 30 de desembre de 2020
  • Segon torn: entre l’1 de febrer i l’1 de maig de 2021

En el segon torn de contractacions quedaran excloses les persones que hagin estat contractades en el primer torn independentment de la línia per a la qual opti i en què hagi participat.

Quins requisits s'han de complir?

Per accedir a la convocatòria SOIB Reactiva és necessari complir determinats requisits: cada una de les tres línies de subvenció té criteris de participació propis. Sempre que es compleixin els requisits mínims, tendran prioritat les persones en les quals concorri alguna o diverses de les circumstàncies següents:

  • Les dones víctimes de violència masclista*
  • Les persones que tenen a càrrec menors o familiars dependents.
  • Les persones desocupades que estiguin realitzant un Itinerari Personalitzat d’Inserció del SOIB o per les seves entitats col•laboradores en Itineraris Integrals d’Inserció, que hagi iniciat al menys 1 mes abans de la data de presentació telemàtica de l’oferta d’ocupació per part de l’entitat beneficiaria i que siguin proposades pel Servei d’Orientació.
  • Les persones que no cobrin prestació o subsidi d’atur, excepte les beneficiàries de la Renda Activa d’Inserció, SED, Renda mínima d’inserció, Renda Social garantida o l’ ingrés mínim vital.
  • Les persones que resideixen al municipi de l’entitat local beneficiària de la subvenció. En el cas dels Consells i entitats depenents tindran prioritat les de l’Illa corresponent.
  • Les persones que no hagin participat en el programa SOIB Visibles en els tres darrers anys.

*Si tens acreditada la condició de dona víctima de violència masclista, però no ho has comunicat mai al SOIB o no tens del document de proposta d’una orientadora de la xarxa de tutores per a víctimes de violència masclista del SOIB, has de fer una petició a través del formulari 24·7 indicant REACTIVA i el número de l’oferta o les ofertes a què t’has presentat.

Línia 1. SOIB Reactiva 2020 adreçat a joves menors de 30 anys a l'atur.

Les contractacions s’iniciaran entre l’1 de novembre i el 30 de desembre de 2020 i tendran una durada de 4 mesos.

Quins requisits i prioritats has de complir?:

Haver-te inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i seguir complint els requisits que varen permetre la teva inscripció.
Es prioritzaran les persones procedents de sectors especialment afectats per la crisi econòmica actual i aquelles amb majors dèficits de formació tenint en compte les característiques del lloc de feina.

Accedeix a les ofertes de la línia 1
Línia 2. SOIB Reactiva 2020 adreçat a persones desocupades de 30 anys o més, aturades de llarga durada.

Hi pot haver dos torns de contractacions amb una durada de 4 mesos cadascun:
En el primer, les contractacions s’iniciaran entre l’1 de novembre i el 30 de desembre de 2020.
En el segon, les contractacions es podran dur a terme entre l’1 de febrer i l’1 de maig de 2021.

Quins requisits i prioritats has de complir?:

Haver-te inscrit com a desocupat/da en el SOIB al menys dotze dels darrers divuit mesos anteriors comptadors des de la data de presentació telemàtica de l’oferta d’ocupació per part de l’entitat beneficiària.

Les prioritats de contractació són les següents:

1r. Les persones majors de 45 anys
2n. Les persones d’entre 30 i 45 anys.

Accedeix a les ofertes de la línia 2
Línia 3. SOIB Reactiva 2020 adreçat a persones desocupades de 30 anys o més, de curta durada, afectades directament per la crisi econòmica causada per la Covid 19.

Hi pot haver dos torns de contractacions:
En el primer, les contractacions iniciaran entre l’1 de novembre i el 30 de desembre de 2020.
En el segon, les contractacions es podran dur a terme entre l’1 de febrer i l’1 de maig de 2021.

Quins requisits i prioritats has de complir?:

Has d’haver estat inscrit o inscrita un mínim de 3 mesos com a persona desocupada al SOIB abans de la data de presentació telemàtica de l’oferta d’ocupació per part de l’entitat beneficiària o amb una durada d’inscripció inferior en el cas de persones provinents d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) .Es prioritzaran les persones que provinguin de sectors especialment afectats per la crisi econòmica actual.

Accedeix a les ofertes de la línia 3