SOIB Itineraris Integrals d’Inserció 2023-2024 cofinançats pel Fons Social europeu (FSE) en el marc del Programa Balears del FSE+ per al període 2021-2027

Els Itineraris Integrals d’Inserció per a l’ocupació de persones amb especials dificultats d’inserció laboral són projectes que executen orientació per a l’ocupació. Es tracta de processos d’acompanyament i d’ajut individual, personalitzat i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l’objectiu final d’incorporar-se al mercat de treball de manera regular.

Què ofereixen?
Millorar les oportunitats d’ocupació a partir de:
• Orientació laboral personalitzada, individualitzada i flexible a les necessitats de cada persona.
• Sessions específiques d’entrenament per a la recerca de feina (elaboració de currículums, preparació d’entrevistes, portals d’ocupació, contacte amb empreses…)
• Acompanyament i suport a la inserció.
Col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral que han d'atendre els serveis d'itineraris d'inserció

• Col·lectiu de persones en risc d’exclusió social i amb dificultats especials d’inserció laboral.
• Col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i amb dificultats especials d’inserció laboral.
• Col·lectiu de persones amb altres discapacitats (físics, sensorials, etc.) i amb dificultats especials d’inserció laboral.
• Col·lectiu de persones amb diagnòstic de salut mental i amb dificultats especials d’inserció laboral.
• Col·lectiu de persones joves en risc d’exclusió social i amb dificultats especials d’inserció laboral, majors de 16 i menors de 30 anys, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.