Select Page

SOIB Itineraris Integrals d’Inserció

Entenem per Itineraris Integrals d’Inserció els projectes adreçats a persones amb especials dificultats d’inserció que executen orientació laboral, és a dir, processos d’acompanyament i ajut individual, personalitzat, integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix el seu projecte professional que integra les seves necessitats personals amb les exigències socials, amb l’objectiu final d’incorporar-se al mercat de treball de manera regular.

Què ofereixen?

Millorar les oportunitats d’ocupació a partir de:

  • Orientació laboral personalitzada, individualitzada i flexible a les necessitats de cada persona.
  • Sessions específiques d’entrenament per a la recerca de feina (elaboració de currículums, preparació d’entrevistes, portals d’ocupació, contacte amb empreses…)
  • Pràctiques no laborals.
  • Acompanyament i suport a la inserció.
  • Formació per a l’ocupació específica.
Programa SOIB JOVE- Itineraris Integrals d’Inserció

El SOIB Jove Itineraris Integrals d’Inserció disposa d’una xarxa d’entitats especialitzades en el treball en joves amb risc d’exclusió social majors de 16 anys i menors de 30 anys, inscrites al SOIB i a la plataforma de Garantia Juvenil.

Més informació:

Programa SOIB - Itineraris Integrals d’Inserció

El SOIB Itineraris Integrals d’Inserció disposa d’una xarxa d’entitats especialitzades en el treball en persones inscrites al SOIB amb especials dificultats d’inserció en el mercat de treball, esdevingudes per diferents motius com problemes de salut, discapacitats (amb reconeixement del 33 % o més), problemàtiques de caire personals, socials, culturals, o d’habitatge, manca de formació o experiència professional que necessiten suport en el procés de recerca de feina.

Més informació:

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

 

AVÍS IMPORTANT

L'empresa on treballes aprova un ERTO? No necessites anar a la teva oficina ni demanar cita: et donarem d'alta automàticament i el SEPE et tramitarà la prestació. Tampoc no necessites renovar la demanda: fins al 30 d’abril ho farem per tu.

Si demanes cita, et telefonarem per, sempre que sigui possible, atendre’t telefònicament amb suport telemàtic perquè no t'hagis de desplaçar. Per a més informació, telefona al 900 101 798 o envía un correo electrónico a laboral@coronavirus.caib.es o a empresa@coronavirus.caib.es

 

AVISO IMPORTANTE

¿La empresa en la que trabajas aprueba un ERTE? No necesitas ir a tu oficina ni pedir cita: te daremos de alta automáticamente y el SEPE te tramitará la prestación. Tampoco necesitas renovar tu demanda: hasta el 30 de abril lo haremos por ti.

Si pides cita, te llamaremos para, siempre que sea posible, atenderte telefónicamente con apoyo telemático para que no tengas que desplazarte. Para más información, llama al 900 101 798 o envia un correo electrónico a laboral@coronavirus.caib.es o a empresa@coronavirus.caib.es

 

.