El nostre equip

La Directora

Pilar Ortiz Vilar

Nascuda l’any 1977 a Palma, és llicenciada en Pedagogia per la Universitat de les Illes Balears, on també ha cursat un màster en gestió de recursos humans.

Ortiz s’incorpora a la Direcció del SOIB des del Servei d’Estadística i Qualitat de la UIB i com a professora associada del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques. Té una consolidada trajectòria vinculada a les polítiques actives d’ocupació. Durant els darrers anys ha treballat en diverses entitats del tercer sector.

A més, acredita experiència en projectes d’inserció i reinserció sociolaboral, formació professional per a col•lectius vulnerables i joves en risc d’exclusió social, com també en accions formatives destinades a empreses i per a joves amb estudis superiors. Igualment, s’ha dedicat a la gestió de personal i recursos humans, al desenvolupament de programes i processos, i a la coordinació de projectes europeus.

 

Estructura orgànica

Organigrama 2022