El SOIB

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) és un organisme autònom (creat mitjançant la Llei 7/2000, de 15 de juny) de caràcter administratiu que té com a finalitat principal planificar, gestionar i coordinar les polítiques actives d’ocupació. Té les funcions assignades d’informar, orientar i dur a terme la intermediació en el mercat laboral, fomentar l’ocupació en tots els seus vessants i desenvolupar la formació professional. Orgànicament està adscrit a la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia.