Aquesta secció està adreçada als centres de formació i entitats que col·laboren amb el SOIB, bé en la realització d’accions formatives, bé en l’execució de projectes adreçats al col·lectiu de persones vulnerables amb especials dificultats d’inserció laboral per condicions diverses: discapacitat sensorial, física i/o psíquica, persones amb discapacitat per malaltia mental, persones – especialment dones – en risc d’exclusió sociolaboral, persones provinents de centres penitenciaris.

Vídeos