Select Page

Renovació de la Demanda d’Ocupació (DARDO)

Recorda que fins al 30 de setembre, renovarem la teva demanda d'ocupació de manera automàtica, no has de fer res!

Si havies de renovar la teva demanda d’ocupació entre el 16 de març i el 30 de setembre, no has de fer res, ho farem per tu automàticament i rebràs un sms o correu electrònic amb el text “renovació automàtica” com a assumpte i la data de la propera renovació com a text o cos del missatge. Potser el missatge no arriba el mateix dia en què havies de renovar la demanda, però això no significa que hi hagi algun error.

Per mantenir activa la demanda la persona ha de segellar la targeta de demanda en les dates establertes en el document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació (denominat DARDO).
La renovació s’ha de fer en la data que figura al document justificatiu d’inscripció DARDO, mentre es mantingui la situació d’alta de la demanda.
Es pot renovar presencialment a les oficines d’ocupació, des del telèfon mòbil o al web del SOIB.

Com es fa?
 • Presencial

Us heu d’adreçar a l’Oficina d’ocupació que us correspongui segons el vostre codi postal.
Per renovar la demanda d’ocupació heu de presentar el document identificador (DNI / NIE / TIE / Passaport …) en vigor.
L’horari d’atenció d’aquest servei és de dilluns a divendres de 9h a 14h.

 • Per telèfon

Heu de cridar des del mòbil al 012 (cost segons tarifa vigent) o al 971 225 791. Rebreu un SMS de confirmació al telèfon mòbil des del qual heu fet la telefonada.
L’horari d’aquest servei és de dilluns a dijous de 8:00h. a 20:00h. i divendres de 8:00h. a 19:00h.

 • Per internet

Heu d’accedir a RENOVACIÓ DE LA DEMANDA i identificar-vos amb l’usuari i contrassenya.
Si no disposau d’usuari i contrasenya podreu obtenir aquestes dades a TRÀMITS EN LÍNIA. Abans heu de comprovar que teniu actualitzat el número de telèfon mòbil a la base de dades del SOIB. Si no és així, heu de sol·licitar CITA PRÈVIA a la vostra oficina d’ocupació per tal de notificar el canvi de número de telèfon mòbil.

Quan es dóna de baixa la targeta de demanda?

Quan la demanda està en situació de Baixa, la persona deixa de ser demandant dels serveis que ofereix el SOIB, és a dir, no pot accedir a les ofertes de treball ni a la resta de serveis (formació, orientació, etc.) del SOIB.

La baixa de la demanda es pot produir perquè la persona ho sol·licita o bé d’ofici per una de les següents causes:

 • Per no haver renovat en la data indicada en la targeta de demanda
 • Per col·locació, quan es registra un contracte en iniciar una relació laboral
 • Perquè la persona s’ha donat d’alta en la Seguretat Social en el Règim especial de treballadors autònoms
 • Perquè ha finalitzat la vigència del permís de residència i/o treball d’una persona estrangera no comunitària
 • Per resolució administrativa
 • Per sentència judicial
Què puc fer si no he segellat la targeta de demanda?

Si la persona disposa d’una justificació de la no renovació de la demanda, ha d’emplenar la Sol·licitud de recuperació de la demanda en situació de baixa per no renovació. Premi aquí

Aquesta sol·licitud es presenta en l’oficina del SOIB que correspon per codi postal juntament amb el justificant que desitja aportar.

Les causes que justifiquen la recuperació de la demanda són:

 • Maternitat, paternitat, adopció o acolliment, malaltia o accident de la persona titular de la demanda
 • Matrimoni de la persona titular de la demanda
 • Mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari del cònjuge o parents fins a segon grau d’afinitat o consanguinitat
 • Trasllat del domicili habitual
 • Compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic, personal i altres causes justificables
 • Realització d’accions de polítiques actives promogudes pels Serveis Públics d’Ocupació
 • Realització d’exàmens per a l’obtenció de títol acadèmic professional o laboral, exercicis d’oposicions, convocatòria pública d’ocupació, carnet de conduir, permís de residència i/o treball, proves de selecció per a l’obtenció d’una ocupació, etc.
 • Causes de força major notòries que impossibilitin la renovació de la demanda
 • Participació i/o assistència a programes de desintoxicació o rehabilitació
 • Quan en la renovació de la demanda es produeixin errors materials o informàtics
 • Altres

Pot obtenir més informació accedint a la Instrucció del director del SOIB 2/2019, de 2 de maig, relativa al procediment de recuperació de la demanda de serveis en situació de baixa per no renovació, en la qual es relacionen les causes que justifiquen per al SOIB la recuperació d’una demanda i el procediment a seguir. Premi aquí.

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942