Renovació de la demanda d’ocupació (DARDO)

Per mantenir activa la teva demanda d’ocupació, has de renovar la targeta de demanda en les dates establertes en el document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació (denominat DARDO), sobretot si perceps prestació/subsidi.

Has de tenir les teves dades de contacte actualitzades (telèfon mòbil, correu electrònic i domicili) per rebre les notificacions. Pots consultar l’estat de la teva demanda d’ocupació als tràmits en línia del web www.soib.es i a través de l’app. Per això necessitaràs usuari i contrasenya, en aquest tutorial t’explicam com obtenir-los.

*Davant qualsevol incidència, t’atenem a qualsevol de les oficines del SOIB.

Com es fa?
  • Accés directe Renova o consulta la demanda des de la secció EN UN CLIC. Has d’introduir-hi el DNI/NIE i la data de naixement.
  • Tràmits en línia. Has d’identificar-te amb l’usuari i contrasenya.
   Si no disposes d’usuari i contrasenya, pots obtenir aquestes dades als mateixos tràmits en línia. Abans has de comprovar que tens actualitzat el número de telèfon mòbil a la base de dades del SOIB. Si no és així, has de notificar el canvi de número de telèfon mòbil a qualsevol de les oficines del SOIB.
 • App del SOIB. Has d’identificar-te amb l’usuari i contrasenya.

 

 • Renovació per telèfon

Has de telefonar al 012 (cost segons tarifa vigent) o al 971 225 791. Si crides des d’un telèfon mòbil rebràs un SMS de confirmació.
Servei automàtic 24 hores. Horari d’atenció de teleoperador/a de dilluns a divendres de 8 h a 20 h i dissabte de 9.00 a 14.00 h.

Quan es dóna de baixa la demanda d'ocupació?

Quan la teva demanda està en situació de Baixa, deixes de ser demandant dels serveis que ofereix el SOIB, és a dir, no pots accedir a les ofertes de treball ni a la resta de serveis del SOIB.

La baixa de la demanda es pot produir perquè tu ho sol·licites o bé d’ofici per una de les causes següents :

 • Per no haver renovat en la data indicada en la targeta de demanda
 • Per col·locació, quan es registra un contracte en iniciar una relació laboral
 • Perquè t’has donat d’alta en la Seguretat Social en el Règim especial de treballadors autònoms
 • Per no presentar documentació lligada a la condició de persona estrangera no comunitària
 • Perquè ha finalitzat la vigència del permís de residència i/o treball si ets persona estrangera no comunitària
 • Per resolució administrativa
 • Per sentència judicial
Què pots fer si no has renovat la demanda?

Si disposes d’una justificació de la no renovació de la demanda, t’has de posar en contacte amb qualsevol oficina SOIB en el termini de 15 dies hàbils* per a iniciar l’expedient de recuperació de la teva demanda.

(*) Els 15 dies hàbils no compten els dissabtes, diumenges ni festius. S’han de començar a comptar a partir de la data en què acaba la causa justificada (per exemple, si és per malaltia, els 15 dies hàbils comencen a comptar des del dia d’alta mèdica).

Pitja per accedir al contacte amb les oficines SOIB

Les causes que justifiquen la recuperació de la demanda són:
• Maternitat, paternitat, adopció o acolliment, malaltia o accident de la persona titular de la demanda
• Matrimoni de la persona titular de la demanda
• Defunció, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari del cònjuge o parents fins a segon grau d’afinitat o consanguinitat
• Trasllat de domicili habitual
• Compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic, personal i altres causes justificables
• Realització d’accions de polítiques actives promogudes pels Serveis Públics d’Ocupació
• Realització d’exàmens per a l’obtenció de títol acadèmic professional o laboral, exercicis d’oposicions, convocatòria pública d’ocupació, carnet de conduir, permís de residència i / o treball, proves de selecció per a l’obtenció d’ocupació, etc.
• Causes de força major notòries que impossibiliten la renovació de la demanda
• Participació i / o assistència a programes de desintoxicació o rehabilitació
• Quan en la renovació de la demanda es produeixin errors materials o informàtics

Si no disposes de justificació de la no renovació de la demanda t’has de tornar a inscriure, aquest tràmit es podrà fer de dues maneres:
• Per Internet: a través de tràmits en línia de la web o l’app SOIB et podràs inscriure i actualitzar les teves dades personals i professionals, si és el cas. Per això necessitaràs usuari i contrassenya; en aquest tutorial t’explicam com obtenir-los.
A qualsevol de les oficines del SOIB.

Suspensió de la demanda (quan no fa falta renovar)

Quan la teva demanda està en situació de suspensió, es considera assimilada a la situació d’alta i es manté vigent sense necessitat de renovar-la fins a la data de fi de suspensió (al DARDE figura que la demanda està exempta de renovar fins a aquella data). Llavors, la demanda es reactiva automàticament.

Hi ha situacions en que pots demanar al SOIB la suspensió de la teva demanda, per no haver-la de renovar. Les més habituals són:

 • Situacions d’incapacitat mèdica temporal i maternitat / paternitat o acolliment
 • Sortides a l’estranger
 • Sortides a territori nacional amb una durada màxima de 30 dies (si l’estada és superior a 30 dies han de realitzar el trasllat de la demanda a la Comunitat Autònoma en la qual es trobin)
 • ERO (Expedient de regulació d’ocupació) / ERTO (Expedient de regulació temporal d’ocupació)
 • Assistència a cursos de formació

IMPORTANT: quan acabi el curs, la baixa mèdica, etc. i es reactivi la teva demanda d’ocupació, comprova la nova data de renovació.

Has de tenir en compte que, quan demanes la suspensió de la demanda d’ocupació, per defecte el sistema la fa sense intermediació; això vol dir que no vols rebre ofertes de feina mentre duri la suspensió. Si vols rebre ofertes de feina durant aquest període, has de demanar expressament que la suspensió sigui amb intermediació.