Renovació de la demanda d’ocupació (DARDO)

Des de dia 1 de juny de 2021 has de renovar la demanda en les dates que et corresponguin:
consulta com fer-ho.

(Ha finalitzat la renovació automàtica de la demanda que es va posar en marxa amb motiu de l’estat d’alarma)

Per mantenir activa la teva demanda d’ocupació, has de renovar la targeta de demanda en les dates establertes en el document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació (denominat DARDO).
La renovació s’ha de fer en la data que figura al document justificatiu d’inscripció DARDO, mentre es mantingui la situació d’alta de la demanda.

Com es fa?
  • Accés directe Renova o consulta la demanda des de la secció EN UN CLIC. Has d’introduir-hi el DNI/NIE i la data de naixement
  • Tràmits en línia. Has d’identificar-te amb l’usuari i contrasenya.
   Si no disposes d’usuari i contrasenya, pots obtenir aquestes dades als mateixos tràmits en línia. Abans has de comprovar que tens actualitzat el número de telèfon mòbil a la base de dades del SOIB. Si no és així, has de sol·licitar cita prèvia a la teva oficina d’ocupació per tal de notificar el canvi de número de telèfon mòbil.
 • App del SOIB. Has d’identificar-te amb l’usuari i contrasenya.

 

 • Renovació per telèfon

Has de telefonar des del mòbil al 012 (cost segons tarifa vigent) o al 971 225 791. Rebràs un SMS de confirmació al telèfon mòbil des del qual has fet la telefonada.
L’horari d’aquest servei és de dilluns a dijous de 8 h a 20 h i divendres de 8 h a 19 h.

Quan es dóna de baixa la demanda d'ocupació??

Quan la teva demanda està en situació de Baixa, deixes de ser demandant dels serveis que ofereix el SOIB, és a dir, no pots accedir a les ofertes de treball ni a la resta de serveis (formació, orientació, etc.) del SOIB.

La baixa de la demanda es pot produir perquè tu ho sol·licites o bé d’ofici per una de les causes següents :

 • Per no haver renovat en la data indicada en la targeta de demanda
 • Per col·locació, quan es registra un contracte en iniciar una relació laboral
 • Perquè t’has donat d’alta en la Seguretat Social en el Règim especial de treballadors autònoms
 • Perquè ha finalitzat la vigència del permís de residència i/o treball si ets persona estrangera no comunitària
 • Per resolució administrativa
 • Per sentència judicial
Què pots fer si no has renovat la demanda?

Si disposes d’una justificació de la no renovació de la demanda, has d’emplenar la Sol·licitud de recuperació de la demanda en situació de baixa per no renovació. Aquesta sol·licitud l’has de presentar en l’oficina del SOIB que et correspon per codi postal, juntament amb el justificant que desitges aportar.

Les causes que justifiquen la recuperació de la demanda són:

 • Maternitat, paternitat, adopció o acolliment, malaltia o accident de la persona titular de la demanda
 • Matrimoni de la persona titular de la demanda
 • Mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari del cònjuge o parents fins a segon grau d’afinitat o consanguinitat
 • Trasllat del domicili habitual
 • Compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic, personal i altres causes justificables
 • Realització d’accions de polítiques actives promogudes pels Serveis Públics d’Ocupació
 • Realització d’exàmens per a l’obtenció de títol acadèmic professional o laboral, exercicis d’oposicions, convocatòria pública d’ocupació, carnet de conduir, permís de residència i/o treball, proves de selecció per a l’obtenció d’una ocupació, etc.
 • Causes de força major notòries que impossibilitin la renovació de la demanda
 • Participació i/o assistència a programes de desintoxicació o rehabilitació
 • Quan en la renovació de la demanda es produeixin errors materials o informàtics
 • Altres

Pots obtenir més informació accedint a la Instrucció del director del SOIB 2/2019, de 2 de maig, relativa al procediment de recuperació de la demanda de serveis en situació de baixa per no renovació, en la qual es relacionen les causes que justifiquen per al SOIB la recuperació d’una demanda i el procediment a seguir.