Renovació de la demanda d’ocupació (DARDO)

Recorda que fins al 31 de maig, renovarem la teva demanda d'ocupació de manera automàtica, no has de fer res!

Si havies de renovar la teva demanda d’ocupació entre el 16 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021, no has de fer res, ho farem per tu automàticament i rebràs un sms o correu electrònic amb el text “renovació automàtica” com a assumpte i la data de la propera renovació com a text o cos del missatge. Potser el missatge no arriba el mateix dia en què havies de renovar la demanda, però això no significa que hi hagi algun error.

Per mantenir activa la teva demanda d’ocupació, has de segellar la targeta de demanda en les dates establertes en el document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació (denominat DARDO).
La renovació s’ha de fer en la data que figura al document justificatiu d’inscripció DARDO, mentre es mantingui la situació d’alta de la demanda.
Es pot renovar presencialment a les oficines d’ocupació, des del telèfon mòbil o al web del SOIB.

Com es fa?
 • Renovació presencial

T’has d’adreçar a l’oficina d’ocupació que et correspongui segons el teu codi postal.
Per renovar la demanda d’ocupació has de presentar el document identificador (DNI / NIE / TIE / Passaport …) en vigor.
L’horari d’atenció d’aquest servei és de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.

 • Renovació per telèfon

Has de telefonar des del mòbil al 012 (cost segons tarifa vigent) o al 971 225 791. Rebràs un SMS de confirmació al telèfon mòbil des del qual has fet la telefonada.
L’horari d’aquest servei és de dilluns a dijous de 8 h a 20 h i divendres de 8 h a 19 h.

 • Renovació per internet

Has d’accedir als tràmits en línia i identificar-te amb l’usuari i contrasenya.
Si no disposes d’usuari i contrasenya, pots obtenir aquestes dades als mateixos tràmits en línia. Abans has de comprovar que tens actualitzat el número de telèfon mòbil a la base de dades del SOIB. Si no és així, has de sol·licitar cita prèvia a la teva oficina d’ocupació per tal de notificar el canvi de número de telèfon mòbil.

Quan es dóna de baixa la targeta de demanda?

Quan la teva demanda està en situació de Baixa, deixes de ser demandant dels serveis que ofereix el SOIB, és a dir, no pots accedir a les ofertes de treball ni a la resta de serveis (formació, orientació, etc.) del SOIB.

La baixa de la demanda es pot produir perquè tu ho sol·licites o bé d’ofici per una de les causes següents :

 • Per no haver renovat en la data indicada en la targeta de demanda
 • Per col·locació, quan es registra un contracte en iniciar una relació laboral
 • Perquè t’has donat d’alta en la Seguretat Social en el Règim especial de treballadors autònoms
 • Perquè ha finalitzat la vigència del permís de residència i/o treball si ets persona estrangera no comunitària
 • Per resolució administrativa
 • Per sentència judicial
Què pots fer si no has segellat la targeta de demanda?

Si disposes d’una justificació de la no renovació de la demanda, has d’emplenar la Sol·licitud de recuperació de la demanda en situació de baixa per no renovació. Aquesta sol·licitud l’has de presentar en l’oficina del SOIB que et correspon per codi postal, juntament amb el justificant que desitges aportar.

Les causes que justifiquen la recuperació de la demanda són:

 • Maternitat, paternitat, adopció o acolliment, malaltia o accident de la persona titular de la demanda
 • Matrimoni de la persona titular de la demanda
 • Mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari del cònjuge o parents fins a segon grau d’afinitat o consanguinitat
 • Trasllat del domicili habitual
 • Compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic, personal i altres causes justificables
 • Realització d’accions de polítiques actives promogudes pels Serveis Públics d’Ocupació
 • Realització d’exàmens per a l’obtenció de títol acadèmic professional o laboral, exercicis d’oposicions, convocatòria pública d’ocupació, carnet de conduir, permís de residència i/o treball, proves de selecció per a l’obtenció d’una ocupació, etc.
 • Causes de força major notòries que impossibilitin la renovació de la demanda
 • Participació i/o assistència a programes de desintoxicació o rehabilitació
 • Quan en la renovació de la demanda es produeixin errors materials o informàtics
 • Altres

Pots obtenir més informació accedint a la Instrucció del director del SOIB 2/2019, de 2 de maig, relativa al procediment de recuperació de la demanda de serveis en situació de baixa per no renovació, en la qual es relacionen les causes que justifiquen per al SOIB la recuperació d’una demanda i el procediment a seguir.