Destacats

Notícies

AVÍS IMPORTANT

- Per a presentar la sol·licitud de Prestacions és necessària la inscripció prèvia com a demandant d'ocupació en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)-

-Això no s'aplica a les prestacions extraordinàries ERTO COVID.

L'alta en el SOIB es farà de manera automàtica, en el moment que el SEPE gestioni la teva prestació a partir de la sol·licitud presentada per l'empresa. La teva demanda estarà en suspensió mentre estiguis en ERTO, i per tant no hauràs de renovar-la

- Si la prestació que sol·licites és l'extraordinària de fixos discontinus, l'alta en el SOIB també es farà de manera automàtica en el moment que el SEPE gestioni la teva prestació, però has de renovar la demanda en les dates que et correspongui. Consulta com fer-ho. Pots obtenir un duplicat de la targeta de demanda a través de l’app i dels tràmits en línia de www.soib.es. Per això necessitaràs usuari i contrasenya, en aquest tutorial t’explicam com obtenir-los.

 - Recorda que des de dia 1 de juny de 2021 has de renovar la demanda d'ocupació en les dates que et corresponguin: consulta com fer-ho.

 - Si vols fer gestions amb el SOIB, demana cita i et cridarem per, sempre que sigui possible, atendre’t telefònicament amb suport telemàtic perquè no t'hagis de desplaçar. Per a més informació, consulta les preguntes freqüents del SOIB.

 

AVISO IMPORTANTE

 - Para presentar la solicitud de Prestaciones es necesaria la inscripción previa como demandante de empleo en el Servició de Ocupación de les Illes Balears (SOIB)

- Esto no se aplica a las prestaciones extraordinarias ERTE COVID.

El alta en el SOIB se hará de manera automática en el momento que el SEPE gestione tu prestación a partir de la solicitud presentada por la empresa. Tu demanda estará en suspensión mientras estés en ERTE, y por lo tanto no tendrás que renovarla.

- Si la prestación que solicitas es la extraordinaria para fijos discontinuos el alta en el SOIB también se hará de manera automática en el momento que el SEPE gestione tu prestación, pero tienes que renovar la demanda en las fechas que te correspondan. Consulta cómo hacerlo. Puedes obtener un duplicado de la tarjeta de demanda a través de la app y de los trámites en línea de www.soib.es. Para ello necesitarás usuario y contraseña, en este tutorial te explicamos cómo obtenerlos.

 - Recuerda que desde día 1 de junio de 2021 debes renovar la demanda de empleo en las fechas que te correspondan: consulta cómo hacerlo.

 - Si quieres hacer gestiones con el SOIB, pide cita y te llamaremos para, siempre que sea posible, atenderte telefónicamente con apoyo telemático para que no tengas que desplazarte. Para más información, consulta las preguntas frecuentes del SOIB.

 

.