Destacats

Tràmit d’audiència i consulta pública en relació al projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre Públic de persones formadores per impartir accions formatives conduents a la obtenció de certificats de professionalitat

Aquest Projecte té per objecte en l’àmbit de la Comunitat  Autònoma de les Illes Balears: Crear el Registre  Públic de persones formadores per a la impartició d’accions formatives conduents a la obtenció de certificats de professionalitat,  programades gestionades o...

Segueix llegint

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942