Ofertes d’ocupació privades

 

El SOIB gestiona ofertes d’empreses privades i particulars, en fa la difusió i el procés de selecció.

Per apuntar-t’hi, has d’emplenar el formulari que trobaràs dins cada oferta, pitjar el botó «Inscriure’s a l’oferta» i adjuntar el currículum. Et recomanam emprar un currículum anònim o cec perquè es garanteixi el teu dret a la igualtat de tracte i no discriminació en l’accés a les ofertes (Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació).