Select Page

Plans

El Pla d’ocupació de qualitat 2017-2020 estableix les principals línies d’actuació en polítiques actives d’ocupació del Govern a mitjà i llarg termini i concep el treball com un eix transversal per al desenvolupament econòmic i el benestar de la ciutadania.

El Pla d’Autoocupació i de Foment de l’Emprenedoria Illes Balears 2017-2020, és complementari al Pla d’ocupació de qualitat 2017-2020, i vol donar resposta a noves necessitats sorgides a l’àmbit de l’emprenedoria, tals com elaboració de plans d’empresa per millorar la viabilitat dels projectes; ajuts i acompanyament per a iniciar projectes; la reestructuració, consolidació o creixement de negocis; la conciliació familiar i el relleu generacional; millora del finançament. Versió resumida pla autoocupació.

El Pla integral de formació professional 2018-2021 preveu diverses línies d’actuació que impliquen les administracions, les empreses i els agents socials, en una aposta clara per una formació professional de qualitat en la que es recull la col·laboració i coordinació entre la formació professional i les empreses, i la promoció i difusió de la formació professional, a més de la internacionalització dels centres i la millora en competències tan importants com el treball en equip, l’emprenedoria i el coneixement d’idiomes, entre d’altres. Totes aquestes mesures s’encaminen a reduir l’abandonament escolar prematur i afavorir el retorn a la formació mitjançant el sistema integrat de formació professional. Algunes d’aquestes línies d’actuació ja estan en marxa i d’altres està previst que s’implantin en els propers anys.

El Pla de retorn del talent de les Illes Balears 2018-2022 – TORNAM vol oferir una oportunitat a tots aquells joves formats i menors de 40 anys que, contra la seva voluntat, van iniciar una vida professional fora del seu país. El pla presenta un doble benefici: per als propis beneficiaris, als quals se’ls ajuda a reprendre la vida a les Illes Balears, i per al conjunt de la societat, que d’aquesta manera recupera un talent molt preuat per al desenvolupament del territori.               

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942