Registre

La via preferent per a presentar documentació a l’Administració és mitjançant la Seu Electrònica per als procediments amb tràmits telemàtics o el Registre electrònic comú per als procediments que no disposen de tràmit telemàtic.

Si la presentació telemàtica no és possible, i no tens obligació de relacionar-te telemàticament amb l’Administració, pots acudir a una oficina de registre. Per la situació sanitària actual, els registres del Servei d’Ocupació de les Illes Balears a les oficines centrals de Palma, al Centre de la Mar a Menorca, i al Centre de Formació Blancadona d’Eivissa, atenen  només amb cita prèvia. També pots consultar la llista de tots els centres de la CAIB on es pot registrar documentació.