SOIB Xarxa de Desenvolupament Local

El Pla d’Ocupació de les Illes Balears aposta per crear una Xarxa de Desenvolupament Local amb l’objectiu de donar suport a les iniciatives econòmiques i d’ocupació locals per al període 2020-2023.

L’objectiu dels Agents de Desenvolupament Local (AODL) que formen part de la Xarxa és elaborar Plans Estratègics d’Ocupació Local que es configuren com l’instrument estratègic, la finalitat del qual és millorar l’eficàcia local en la integració de polítiques d’ocupació, oferir un escenari d’adequació a les necessitats de les persones i del territori, i potenciar el desenvolupament endogen.

Què és el programa de Desenvolupament Local?

La Xarxa de Desenvolupament Local és una iniciativa del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) que es dirigeix a les entitats locals de les Illes Balears i, més específicament, al conjunt dels professionals que treballen en l’àmbit del desenvolupament local i l’ocupació.
El desenvolupament local se centra principalment en la dinamització econòmica i la creació d’ocupació. Perseguim un model que, a més de treballar per la competitivitat i la innovació de les empreses, també miri cap al desenvolupament sostenible i social, i facin actuacions que donin atenció al territori i a tota la comunitat. Apostam per un desenvolupament territorial que sigui viable des del punt de vista econòmic, social i mediambiental, amb l’objectiu d’aconseguir municipis competitius i competents.

Entitats beneficiàries

Els ens locals (ajuntaments, mancomunitats o consells insulars) i també, les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, es beneficiaran de les subvencions del programa SOIB Desenvolupament Local i podran contractar AODL fins al 30 de setembre de 2020.

Més informació a: Convocatòria Xarxa Desenvolupament Local 2020

Mapa Xarxa SOIB Desenvolupament Local vigent