Concert entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i les entitats del Tercer Sector d’Acció Social de les Illes Balears per a la prestació del Servei d’Orientació Professional (SOP)*, per als col·lectius de persones vulnerables i amb dificultats especials d’inserció en el mercat laboral

(*) Cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Balears de l’FSE+ per al període 2021-2027

El Servei d’Orientació Professional (SOP) és un servei integral que té per objecte la informació, el diagnòstic de la situació individual, l’assessorament, la motivació i l’acompanyament en les transicions laborals, bé des de l’educació al món laboral o entre les diverses situacions d’ocupació i desocupació que poden donar-se al llarg de la vida laboral.
Aquest servei té per finalitat ajudar les persones usuàries a millorar-ne l’ocupabilitat, promoure’n la carrera professional i facilitar-ne la contractació o orientar cap a l’autoocupació. Així mateix, i a partir del diagnòstic de les seves necessitats, l’orientació podrà donar lloc a la prestació d’altres serveis especialitzats de la cartera.

El Servei d’Orientació comprèn les activitats següents:
• Diagnòstic individualitzat i elaboració del perfil
• Disseny de l’itinerari personalitzat per a l’ocupació
• Acompanyament personalitzat en el desenvolupament de l’itinerari i el compliment del compromís d’activitat
• Assessorament i ajuda addicional
• Informació i assessorament addicional
• Suport a la gestió de la mobilitat laboral

Mitjançant la metodologia de l’acompanyament personalitzat es pretén donar suport a les activitats de la vida quotidiana , per desenvolupar habilitats i capacitats que en facilitin el procés d’inserció i el manteniment al món laboral.

Entitats que duen a terme els Serveis d’Orientació Professional (SOP) Convocatòries del concert per a la prestació del Servei d’Orientació Professional (SOP)