EURES Europa

Què és la Xarxa EURES?

Processos de selecció

Serveis EURES

Ajuts a la mobilitat

Membres i socis de la Xarxa EURES a Espanya

 

QUÈ ÉS LA XARXA EURES?

SERVEIS EURES

MEMBRES I SOCIS DE LA XARXA EURES A ESPANYA

PROCESSOS DE SELECCIÓ

AJUTS A LA MOBILITAT

Què és EURES?

Què és la xarxa EURES?

És una xarxa de cooperació dels Serveis Europeus d’Ocupació que facilita la lliure circulació de persones treballadores en l’Espai Econòmic Europeu + Suïssa (EEE).

La lliure circulació de persones és una de les llibertats fonamentals inscrites en el Dret comunitari. Si vols treballar, estudiar, fer pràctiques, crear una empresa o senzillament residir en un altre país europeu, t’ajudam a prendre una decisió informada!.

Informa-te’n a:
www.ec.europa.eu/eures
www.sepe.es/RedEures 
o contacta amb eures@soib.caib.es

w

Serveis EURES

w

Serveis EURES

Orientació

Tallers EURES: Si vols rebre informació dels serveis de la xarxa EURES i informar-te sobre els recursos i eines de cerca d’ocupació a l’Espai Econòmic Europeu (EEE), inscriu-te als tallers.

Oportunitats per a joves a l’EEE: el Portal Europeu de la Joventut promou i publica oportunitats per a la joventut europea (aprenentatges, períodes de pràctiques, programes de capacitació, cursos d’aprenentatge en línia, capacitació lingüística, suport a la mobilitat, coaching i mentoria, etc.).

Descarrega’t la Guia EURES: Informació de recursos, tràmits, condicions de vida i treball, situació dels mercats laborals per països…

Informa’t de les publicacions sobre l’àmbit europeu: Recullen mesures destinades al foment de l’ocupació, pràctiques laborals.

Intermediació

Serveis a Empreses:

– Accés a un sistema informàtic d’àmbit europeu que permet la difusió en temps real de les ofertes de feina per cercar treballadors i treballadores a Europa.

– Les empreses reben informació sobre:

  • Persones candidates idònies per a vacants en tot l’àmbit europeu.
  • Difusió de les ofertes d’ocupació als països de l’EEE+Suïssa
  • Informació sobre aspectes pràctics de la mobilitat internacional

– Registra la teva oferta aquí

l

Processos de Selecció

l

Processos de Selecció

Convocatòries locals. Per participar en aquests processos de selecció amb empreses i/o serveis d’ocupació de països de l’EEE, les persones interessades poden enviar el seu CV i carta de presentació al correu electrònic que s’estableixen a les bases de l’oferta.

Calendari d’esdeveniments de selecció nacional. Des d’aquesta pàgina es poden consultar els processos de selecció que es duen a terme a l’àmbit nacional per treballar en diferents punts d’Europa.

Processos de selecció EURES virtuals. Són processos de selecció en línia perquè puguis participar en processos de selecció sense necessitat de desplaçar-te.

Ajuts a la mobilitat

Ajuts a la mobilitat

Planes Específicos de Movilidad (PEM). Són ajuts econòmics per fer entrevistes o incorporació de feina, o per fer cursos d’idiomes a un altre país UE diferent del país de residència. Informa’t dels ajuts i dels requisits.

Membres i socis de la xarxa EURES a Espanya

Membres i socis de la xarxa EURES a Espanya

El Reial decret 207/2019, de 29 de març, pel qual es regula el sistema nacional d’admissió de membres i socis de la Xarxa EURES a Espanya, es va publicar al BOE de 30 de març de 2019.

S’entenen per membres i socis d’EURES a Espanya aquelles entitats públiques o privades, amb o sense ànim de lucre, inclosos els interlocutors socials, que s’hagin  autoritzat mitjançant el Sistema Nacional d’Admissió d’EURES Espanya.

Per ser autoritzades com a membres d’EURES, les entitats sol·licitants han de tenir la condició d’agència de col·locació d’acord amb la normativa vigent, i és obligatori que hagin fet la transferència efectiva de dades d’intermediació en els últims dotze mesos.

Els membres EURES obligatòriament han de fer les tasques següents:

  1. Contribuir al conjunt d’ofertes d’ocupació
  2. Contribuir al conjunt de demandes d’ocupació i de Curriculum Vitae
  3. Prestar serveis de suport a persones treballadores i empreses.

Els socis EURES han de complir almenys una de les tasques assenyalades.

Tots els serveis EURES prestats per socis i membres d’EURES són gratuïts per a persones treballadores i empreses, amb l’excepció dels serveis posteriors a la contractació per ambdós i els possibles serveis de suport a les empreses, informant de forma clara i precisa la persona usuària i el Servei Públic d’Ocupació corresponent sobre qualsevol cost possible.

Les organitzacions que vulguin convertir-se en membres o socis d’EURES a Espanya hauran d’obtenir l’autorització del Servei Públic d’Ocupació de la comunitat autònoma on tinguin establerta la seu social.

Les sol·licituds es poden fer en qualsevol moment de l’any, sense necessitat de convocatòria, accedint al tràmit electrònic.

Normativa