Select Page

Avaluacions i resultats clau

En aquesta pàgina trobareu els resultats del SOIB i les avaluacions que se’n deriven de l’execució de Plans i polítiques actives d’ocupació tal i com assenyala el Reial Decret 1032/2017, de 15 de desembre, pel qual s’aprova l’Estratègia Espanyola d’Activació per a l’Ocupació 2017-2020.

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942