Avaluacions i resultats clau

En aquesta pàgina trobareu els resultats del SOIB i les avaluacions que es deriven de l’execució de plans i polítiques actives d’ocupació, tal com assenyala el Reial decret 1069/2021, de 4 de desembre, pel qual s’aprova l’Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l’Ocupació 2021-2024.

Resultats clau execució Pla d’Ocupació 2017-2020

Informes anuals de polítiques actives d’ocupació

Informes anuals d’avaluació de la formació professional per a l’ocupació

Avaluació de programes i serveis