Avaluació de programes i serveis

L’Estratègia Espanyola d’Activació per a l’Ocupació 2017-2020 recomana aplicar avaluacions d’impacte en els programes i mesures executades pels serveis públics d’ocupació per a conèixer la rellevància que tenen les polítiques actives d’ocupació per a les persones participants. El SOIB ja s’ha avançat a la recomanació de l’Estratègia i en col·laboració amb la DG d’Ocupació i Economia de la CAIB ha avaluat els programes més rellevants. També hi ha altres tipus d’avaluacions i estudis descriptius.

Informes d’avaluació de programes

Avaluació de l’impacte del programa SOIB Reactiva 2020-2021

Avaluació de la orientació laboral a persones de col·lectius vulnerables

Programa SOIB Dona: resultats 2018-2019

Programa Visibles

Programa Mixt de formació i ocupació

Les polítiques laborals pels Joves a Balears: avaluació intermèdia de la garantia juvenil

Informe final Banc Mundial del Pla de xoc per a l’ocupació juvenil

Informe final Banc Mundial del Pla Reincorpora-T per a persones en atur de llarga durada