Select Page

Avaluació de programes i serveis

L’Estratègia Espanyola d’Activació per a l’Ocupació 2017-2020 recomana aplicar avaluacions d’impacte en els programes i mesures executades pels serveis públics d’ocupació per a conèixer la rellevància que tenen les polítiques actives d’ocupació per a les persones participants. El SOIB ja s’ha avançat a la recomanació de l’Estratègia i en col·laboració amb la DG d’Ocupació i Economia de la CAIB ha avaluat els programes més rellevants. També hi ha altres tipus d’avaluacions i estudis descriptius.

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942