Select Page

Pràctiques no Laborals

Dirigides a persones joves entre 18 i 25 anys inclusivament. Per a joves inscrits en el Fitxer Nacional del Sistema de Garantia Juvenil l’edat serà entre 18 i 29 anys inclusivament.

Requisits:

  • Persones desocupades inscrites a l’oficina d’ocupació.
  • Que tinguin una titulació oficial universitària, titulació de formació professional o equivalent o bé un certificat de professionalitat.
  • Sense una relació laboral o un altre tipus d’experiència professional de més de tres mesos en la mateixa activitat. (S’exclouen les pràctiques curriculars i extracurriculars de la universitat).

Es duen a terme en centres de treball de l’empresa o del grup empresarial, baix la supervisió i supervisió d’un tutor amb una durada d’entre 3 i 9 mesos, al llarg dels quals es percebrà una beca de suport, la quantina mínima serà del 80 per 100 de l’IPREM mensual vigent i l’alta en Seguretat Social. Finalitzades les pràctiques obtindran un certificat que acrediti la seva realització.

Aquestes pràctiques no laborals podran finalitzar en una contractació laboral per part de les empreses on s’hagin realitzat.
Els contractes que es formalitzin podran beneficiar-se amb les mesures de suport a la contractació.
Les empreses o grups empresarials interessades en realitzar pràctiques no laborals en l’àmbit de la CAIB, prèviament a l’inici de les pràctiques, hauran de formalitzar un conveni amb el SOIB.

Normativa reguladora:
Reial Decret 1543/2011, de 31 d’octubre, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses.

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

 

AVÍS IMPORTANT

L'empresa on treballes aprova un ERTO? No necessites anar a la teva oficina ni demanar cita: et donarem d'alta automàticament i el SEPE et tramitarà la prestació. Tampoc no necessites renovar la demanda: fins al 30 d’abril ho farem per tu.

Si demanes cita, et telefonarem per, sempre que sigui possible, atendre’t telefònicament amb suport telemàtic perquè no t'hagis de desplaçar. Per a més informació, telefona al 900 101 798 o envía un correo electrónico a laboral@coronavirus.caib.es o a empresa@coronavirus.caib.es

 

AVISO IMPORTANTE

¿La empresa en la que trabajas aprueba un ERTE? No necesitas ir a tu oficina ni pedir cita: te daremos de alta automáticamente y el SEPE te tramitará la prestación. Tampoco necesitas renovar tu demanda: hasta el 30 de abril lo haremos por ti.

Si pides cita, te llamaremos para, siempre que sea posible, atenderte telefónicamente con apoyo telemático para que no tengas que desplazarte. Para más información, llama al 900 101 798 o envia un correo electrónico a laboral@coronavirus.caib.es o a empresa@coronavirus.caib.es

 

.