Pràctiques no laborals en empreses per a joves

Què són les pràctiques no laborals?

El SOIB ofereix a joves desocupats la possibilitat de fer pràctiques no laborals en empreses i grups empresarials. Es tracta de dotar d’experiència laboral aquest col·lectiu per aconseguir-ne així la inserció laboral.

Les pràctiques no laborals es duen a terme en centres de treball de l’empresa o d’un grup empresarial, sota la supervisió d’un tutor o tutora. Tenen una durada d’entre 3 i 9 mesos, al llarg dels quals es percep una beca de suport que té com a quantitat mínima el 80 % de l’IPREM mensual vigent i que requereix de l’alta en Seguretat Social. Finalitzades les pràctiques, obtindran un certificat que n’acrediti la realització.

A qui van dirigides?

Estan dirigides a joves entre 18 i 25 anys inclusivament, així com a persones inscrites en el Fitxer Nacional del Sistema de Garantia Juvenil d’entre 18 i 29 anys inclusivament.

Requisits
  • Persones desocupades inscrites a l’oficina d’ocupació del SOIB

  • Que tenguin una titulació oficial universitària, titulació de formació professional o equivalent o bé un certificat de professionalitat.

  • Sense una relació laboral o un altre tipus d’experiència professional de més de tres mesos en la mateixa activitat. (S’exclouen les pràctiques curriculars i extracurriculars de la universitat).

Condicions

Aquestes pràctiques no laborals podran finalitzar en una contractació laboral per part de les empreses on s’hagin duit a terme. Els contractes que es formalitzin podran beneficiar-se amb les mesures de suport a la contractació.

Com sol·licitar la subscripció d’un conveni de col·laboració?

Les empreses o grups empresarials interessats a fer pràctiques no laborals en l’àmbit de la CAIB, prèviament a l’inici de les pràctiques, hauran de formalitzar un conveni amb el SOIB. Per a més informació podeu contactar amb el personal tècnic de SOIB EMPRESES, a través del correu electrònic empresa@soib.caib.es, o telefonar al 971176056.