Oficina sectorial d’Hoteleria i Turisme SOIB-EHIB

OFICINA SECTORIAL SOIB-ESCOLA DE HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS (EHIB)
Una oficina especialitzada en el sector d’hoteleria i turisme fruit de la col·laboració entre l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears i el SOIB.

Què oferim?
 • Informació i inscripció com a demandant d’ocupació.
 • Itineraris d’orientació laboral.
 • Ofertes de feina del sector.
 • Intermediació entre els demandants d’ocupació i les empreses del sector d’hoteleria i turisme de les Illes Balears.
 • Millora professional continua.
 • Millora de la requalificació.
 • Assessorament sobre formació professional del sector.
 • Jornades d’ocupació i altres activitats dirigits a demandants d’ocupació, a alumnes de l’EHIB i empreses del sector.
Qui se'n pot beneficiar?
 • Demandants d’ocupació del sector d’hoteleria i turisme.
 • Alumnes dels cursos que ofereix l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears i d’altres centres de formació acreditats del sector.
 • Persones amb titulacions de la familia professional d’hoteleria i turisme i famílies vinculaes.
 • Empreses del sector.
Com puc sol·licitar aquest servei?

Si hi estàs interessat o interessada, pots sol·licitar més informació al telèfon 971 78 45 48.

Ubicació:

Prest obrirem l’oficina a l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears.
Edifici Arxiduc Lluís Salvador · Ctra. Valldemossa, km 7’5 · 07122 Palma (Mallorca)

 

 

 

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942

 

 

 

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942