Entitats que poden impartir formació SOIB

Les entitats de formació poden disposar d’un o diversos centres per impartir formació. Aquests centres han d’estar inscrits en el Registre Estatal d’Entitats de Formació (REEF):

Tipus de centres de formació:

 • Centres col·laboradors: qualsevol entitat, pública o privada (persones jurídiques, comunitats de béns o persones físiques d’alta a la Seguretat social en el règim de treballadors autònoms)
 • Centres públics de formació de l’Administració de la CAIB declarats centres propis:
  • Centres de Referència Nacional ubicats a les Illes Balears
  • Centres Integrats de Formació Professional públics
  • Centres públics del sistema educatiu que ofereixen formació professional
  • Centres propis del SOIB: Blancadona
  • Altres centres de titularitat pública que s’hagin declarat com a centres propis: EHIB, Ibjove, etc.