Centres acreditats i inscrits per impartir formació professional – certificats professionals

Per a poder impartir formació del Repertori de certificats professionals, les entitats de formació han d’estar acreditades i inscrites en el Registre Estatal d’Entitats de Formació (REEF).

Per a poder acreditar-se i inscriure’s en el REEF, s’ha de tramitar el procediment d’acreditació i inscripció, en funció del tipus de modalitat per impartir:

  • Modalitat presencial
  • Modalitat teleformació
Centres acreditats i inscrits per impartir certificats professionals, en la modalitat presencial a les Illes Balears Centres acreditats i inscrits per impartir certificats professionals, en la modalitat teleformació a les Illes Balears
Repertori de certificats professionals

Els 588 certificats professionals estan ordenats en el Repertori de certificats professionals

AVÍS: el procediment d’acreditació de centres ja no està disponible perquè s’ha substituït pel procediment d’autorització.