Foment de l’ocupació

El SOIB, a través de convocatòries de subvencions, fomenta l’ocupació de col·lectius definits com a prioritaris: les persones aturades de llarga durada, els joves, les víctimes de violència masclista, etc.

A partir d’aquests programes, el SOIB subvenciona els costs de contractació d’aquestes persones, que durant un període limitat de temps, treballen en un projecte que presenta l’entitat.

A les convocatòries de contractació que conformen els programes de foment s’hi poden presentar corporacions locals, el sector públic instrumental, les organitzacions sense ànim de lucre i les entitats del tercer sector. Cada convocatòria té uns requisits específics i totes es poden consultar a la pestanya «Convocatòries».

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942