Històric SOIB Itineraris Integrals d’Inserció

Els Itineraris Integrals d’Inserció són projectes adreçats a persones amb especials dificultats d’inserció que executen orientació laboral, és a dir, processos d’acompanyament i ajut individual, personalitzat, integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix el seu projecte professional que integra les seves necessitats personals amb les exigències socials, amb l’objectiu final d’incorporar-se al mercat de treball de manera regular.

Què ofereixen?

Millorar les oportunitats d’ocupació a partir de:

  • Orientació laboral personalitzada, individualitzada i flexible a les necessitats de cada persona.
  • Sessions específiques d’entrenament per a la recerca de feina (elaboració de currículums, preparació d’entrevistes, portals d’ocupació, contacte amb empreses…)
  • Pràctiques no laborals.
  • Acompanyament i suport a la inserció.
  • Formació per a l’ocupació específica.
Programa SOIB JOVE- Itineraris Integrals d’Inserció

El SOIB Jove Itineraris Integrals d’Inserció disposa d’una xarxa d’entitats especialitzades en el treball amb joves en risc d’exclusió social majors de 16 anys i menors de 30 anys, inscrites al SOIB i a la plataforma de Garantia Juvenil.

Més informació:

Programa SOIB - Itineraris Integrals d’Inserció

El SOIB Itineraris Integrals d’Inserció disposa d’una xarxa d’entitats especialitzades en el treball en persones inscrites al SOIB amb especials dificultats d’inserció en el mercat de treball, esdevingudes per diferents motius com problemes de salut, discapacitats (amb reconeixement del 33 % o més), problemàtiques de caire personals, socials, culturals, o d’habitatge, manca de formació o experiència professional que necessiten suport en el procés de recerca de feina.

Més informació: