Annexos definitius i guions programes formatius convocatòria SOIB persones ocupades 2022-2025 (Formació conduent a CP)

març 29, 2022

Annexos transversals amb els mòduls formatius per obtenir competències transversals de diversos àmbits sectorials de l’economia i especialitats formatives de competències clau
Annexos sectorials que contenen els mòduls formatius de certificats de professionalitat agrupats en els 10 àmbits sectorials més importants de activitat econòmica de les Illes Balears
Programa formatiu TRANSVERSAL persones treballadores ocupades 2022-2025
Programa formatiu SECTORIAL persones treballadores ocupades 2022-2025
Programa formatiu personal autònom i economia social persones treballadores ocupades 2022-2025