t

Què és la formació dual?

La formació professional dual és un tipus d’FP que combina la formació mentre fas feina remunerada a una empresa mitjançant la formalització d’un contracte laboral.

Hi ha dues modalitats de formació professional dual:

 • Modalitat del sistema educatiu, en la qual la formació està vinculada a uns estudis de formació professional de grau mitjà o superior. El SOIB n’autoritza els contractes i la impartició correspon a la Conselleria d’Educació i Formació Professional.
 • Modalitat del sistema laboral, en què la formació està vinculada a un certificat de professionalitat, que es duu a terme en un centre de la xarxa de centres col·laboradors i propis del SOIB i et capacita per desenvolupar una ocupació. Quan acabis obtindràs un certificat de professionalitat oficial i validesa al món laboral per a tot el territori nacional. La gestió correspon al Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
Z

Requisits

Per accedir a la FP dual ordinària (del sistema educatiu) has de ser major de 16 i menor de 25 anys sense qualificació per exercir l’ocupació objecte del contracte i has d’estar inscrit o inscrita com a demandant (no hi ha límit d’edat en el cas de pertànyer a col·lectius amb discapacitat o en risc d’exclusió social).

També has de complir els requisits segons el nivell de formació al qual vulguis accedir. Informació sobre la formació professional del sistema educatiu a lles Illes Balears.

Per accedir als programes d’FP dual que ofereix el SOIB has de ser major de 16 anys, estar inscrit o inscrita com a demandant i disposar dels requisits d’accés als certificats de professionalitat i l’itinerari formatiu. A més, hauràs d’assolir els requisits detallats a cada programa.

La formació dual al SOIB

El SOIB impulsa la formació dual a través de convocatòries que financen les despeses de formació i els sous de les persones que seran contractades i en què prenen part:

 • Centres de formació col·laboradors / Empreses privades de sectors clau del sistema productiu de les Illes Balears
 • Empreses vinculades al tercer sector que treballen amb els col·lectius vulnerables
 • Entitats locals
SOIB Dual sectors estratègics

En aquests programes de formació dual, l’activitat professional es desenvolupa a empreses dels sectors de l’agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, de construcció, comerç, turisme i hoteleria (cuina, recepció i allotjament) imatge i so i, d’activitats sociosanitàries.

Què t’ofereixen?

L’activitat formativa et permet obtenir un certificat de professionalitat i t’exonera de fer el mòdul de pràctiques professionals no laborals. El contracte per a la formació i aprenentatge té una durada mínima de 6 mesos i màxima d’un any, segons el conveni laboral del sector.

Quins requisits has de complir?

Per participar-hi has de tenir de 16 anys a 30 anys, estar inscrit o inscrita en el SOIB com a persona aturada i NO tenir la qualificació professional per a l’ocupació objecte del contracte.

Si t’interessa fer una formació dual del SOIB revisa la pàgina web on puntualment informam, als «Destacats», de totes les convocatòries i programes que es posen en marxa.

A més, has d’estar pendent del cercador d’ofertes dels programes de SOIB DUAL SECTORS ESTRATÈGICS que periòdicament publiquen les entitats i els centres. L’enllaç només estarà actiu quan hi hagi ofertes pendents de cobrir.

Informació i ofertes SOIB Dual Sectors Estratègics per a l’alumnat treballador i per al personal formador.

Accés a la convocatòria

Per a informació addicional contacta amb la teva oficina SOIB.

 

                                                                          

SOIB Dual vulnerables

En aquest programa de formació dual, el contracte de formació i aprenentatge se subscriu amb persones que tenguin un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % o en risc d’exclusió social.

Què t’ofereixen?

L’activitat formativa et permet obtenir un certificat de professionalitat i t’exonera de fer el mòdul de pràctiques professionals no laborals. El contracte per a la formació i l’aprenentatge pot tenir una durada màxima de tres anys.

Quins requisits has de complir?

Per participar-hi no s’aplica un límit d’edat, però cal estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en el SOIB.

Accés a la convocatòria

Per a informació addicional contacta amb la teva oficina SOIB.

 

SOIB 30

SOIB 30 t’ofereix la possibilitat de poder qualificar-te a través d’un programa mixt de formació i ocupació. Accediràs a una feina i, a la vegada, obtindràs un certificat de professionalitat que et permetrà millorar les teves competències laborals.

La formació es duu a terme dins l’àmbit de diferents famílies professionals: forestal, jardineria, activitats administratives, fusteria i moble, llanterneria i climatització, electromecànica de vehicles, muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, promoció turística, atenció sociosanitària a persones dependents, operacions auxiliars de construcció, etc.

On pots cursar aquests programes de Formació i Ocupació?

A entitats locals (ajuntaments i consells insulars) i fundacions sense ànim de lucre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Quina durada tenen els contractes?

Duren entre 9 i 12 mesos (en el cas de Formentera 6 mesos).

Quins requisits has de complir?

Per participar-hi has tenir 30 anys o més en el moment de fer la sol·licitud, estar inscrit o inscrita en el SOIB com a demandant d’ocupació, complir els requisits d’accés al certificat de professionalitat i així poder beneficiar-te d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Què has de fer per accedir al programa SOIB 30?

Si t’interessa fer una formació dual d’aquesta convocatòria has d’estar pendent del cercador d’ofertes dels programes de SOIB Dual que periòdicament publiquen les entitats i els centres. Trobaràs tota la informació als «Destacats» de la pàgina web www.soib.es. L’enllaç al cercador, ja sigui com a alumnat-treballador o com a docent / personal directiu /administració, només estarà actiu quan hi hagi ofertes pendents de cobrir.

 

SOIB Jove

SOIB Jove t’ofereix la possibilitat de poder qualificar-te a través d’un programa mixt de formació i ocupació. Accediràs a una feina i a la vegada obtindràs un certificat de professionalitat que et permetrà millorar les teves competències laborals.

La formació es duu a terme dins l’àmbit de diferents famílies professionals: forestal, jardineria, activitats administratives, fusteria i moble, llanterneria i climatització, electromecànica de vehicles, muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, promoció turística, atenció sociosanitària a persones dependents, operacions auxiliars de construcció, etc.

On pots cursar aquests programes de Formació i Ocupació?

A entitats locals (ajuntaments i consells insulars) i fundacions sense ànim de lucre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Quina durada tenen els contractes?

Duren entre 9 i 12 mesos (en el cas de Formentera 6 mesos).

Quins requisits has de complir?

Per participar-hi has tenir menys de 30 anys en el moment de fer la sol·licitud, estar inscrit o inscrita en el SOIB com a demandant d’ocupació i d’alta com a beneficiari o beneficiària en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, complir els requisits d’accés al certificat de professionalitat i així, a més, poder beneficiar-te d’un contracte per a la formació o aprenentatge.

Què has de fer per accedir al programa SOIB Jove?

Si t’interessa fer una formació dual d’aquesta convocatòria has d’estar pendent del cercador d’ofertes dels programes de SOIB Dual que periòdicament publiquen les entitats i els centres. Trobaràs tota la informació als «Destacats» de la pàgina web www.soib.es. L’enllaç al cercador, ja sigui com a alumnat-treballador o com a docent / personal directiu /administració, només estarà actiu quan hi hagi ofertes pendents de cobrir.

 

 

                                        

Què pots fer amb la formació dual?

 • Subscriure un contracte laboral anomenat «de formació per a l’aprenentatge» com a mínim durant el 25 % de la jornada laboral d’aquest contracte i et formaràs a l’aula o al taller del centre de formació.
 • Tenir els mateixos drets i les obligacions que en qualsevol altre tipus de contracte laboral.
 • Participar en un procés innovador de formació i aprenentatge que et permetrà adquirir competències i aplicar coneixements en un entorn real.
 • Formar-te en un centre col·laborador del SOIB que impartirà la part formativa.
 • Treballar a l’empresa on assimilaràs els continguts més teòrics.
 • Disposar d’un tutor que estarà amb tu la major part de la jornada.
 • Adquirir experiència laboral amb la possibilitat de continuar a l’empresa.
 • Obtenir un salari que, com a mínim, correspondrà a la part proporcional del SMI, en relació amb la jornada de treball efectiu.
 • Aconseguir un títol oficial amb reconeixement en el món laboral i validesa a tot el territori nacional.

Vols fer una formació dual amb el SOIB?

​Revisa la nostra pàgina web www.soib.es on puntualment informam, als «Destacats», de totes les convocatòries i els programes que es posen en marxa. A més, has d’estar pendent del cercador d’ofertes dels programes de SOIB Dual que periòdicament publiquen les entitats i els centres. L’enllaç al cercador, ja sigui com a alumnat-treballador o com a docent / personal directiu /administració, només estarà actiu quan hi hagi ofertes pendents de cobrir.

Pots consultar la llista de les entitats que fan formació dual:

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942