Notícies

 

AVÍS IMPORTANT

Si tens dret a la prestació extraordinària per a persones fixes discontinues i la demanes al SEPE, des del SOIB et donarem d'alta la demanda de feina automàticament, sense que hagis de fer res.

L'empresa on treballes aprova un ERTO? No necessites anar a la teva oficina ni demanar cita: et donarem d'alta automàticament i el SEPE et tramitarà la prestació.

Recorda que des de dia 1 de juny de 2021 has de renovar la demanda d'ocupació en les dates que et corresponguin: consulta com fer-ho.

Si vols fer gestions amb el SOIB, demana cita i et telefonarem per, sempre que sigui possible, atendre’t telefònicament amb suport telemàtic perquè no t'hagis de desplaçar. Per a més informació, consulta les preguntes freqüents del SOIB.

 

AVISO IMPORTANTE

Si tienes derecho a la prestación extraordinaria para personas fijas discontinuas y la solicitas al SEPE, desde el SOIB te daremos de alta la demanda de empleo automáticamente, sin que tengas que hacer nada.

¿La empresa en la que trabajas aprueba un ERTE? No necesitas ir a tu oficina ni pedir cita: te daremos de alta automáticamente y el SEPE te tramitará la prestación.

Recuerda que desde día 1 de junio de 2021 debes renovar la demanda de empleo en las fechas que te correspondan: consulta cómo hacerlo.

Si quieres hacer gestiones con el SOIB, pide cita y te llamaremos para, siempre que sea posible, atenderte telefónicamente con apoyo telemático para que no tengas que desplazarte. Para más información, consulta las preguntas frecuentes del SOIB.

 

.