Informació i ofertes del programa SOIB Recerca i Innovació 2022-2025 per a millorar l’ocupabilitat de joves investigadors

set. 21, 2023

Què és el programa SOIB Recerca i Innovació?

SOIB Recerca i Innovació és un programa per a contractar persones joves, desocupades majors de 16 i menors de 30 anys, per desenvolupar i executar les funcions, tasques i iniciatives de recerca i innovació a l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa).

Objecte del programa

Aquest programa pretén donar suport operatiu a l’objectiu estratègic de millorar l’ocupabilitat de les persones joves. Té com a finalitat contractar persones joves majors de 16 i menors de 30 anys com a personal d’investigació, tecnològic, tècnic i altres perfils professionals en R+D+I, així com, si escau, personal de suport a la recerca, en organismes públics o privats d’investigació i difusió de coneixement, universitats,…

Llocs de feina oferts

Els perfils generals de les persones que s’han de contractar són els següents:
– Per als contractes de personal investigador: personal amb la capacitació necessària per incorporar-se a un grup de recerca del sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears i fer tasques pròpies de la recerca.
– Per als contractes de personal de suport a la recerca: personal capacitat per donar suport a les activitats següents relacionades amb la investigació: manejar instrumentació específica, captar fons i donar suport a grups de recerca.

Quina durada tendran els contractes?

La durada del contracte el determinarà cada entitat. La durada mínima serà de 12 mesos, que és el període subvencionat pel SOIB .
Els contractes, pel segon termini, s’hauran d’iniciar entre l’1 de setembre i el 30 d’octubre del 2023, excepte el que es preveu per al supòsit de substitucions.

Quins requisits s'han de complir?
S’ofereixen lloc de feina ben diversos, però totes les persones a contractar han de reunir com a mínim els requisits següents en el moment de la contractació:
a) Ser joves de 16 anys o més i que no hagin complit els 30 anys en el moment d’iniciar la relació contractual.
b) Trobar-se inscrites en el SOIB com a desocupats. Si no hi estàs, demana cita ja per a demandes amb la teva oficina SOIB!
c) Complir els requisits exigits a l’oferta publicada, que seran específics per cada tipus de lloc de feina.
d) Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents:
– Titulacions universitàries: doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, màster, grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
– Formació professional de grau superior o certificat de professionalitat de nivell 3.
– Formació professional de grau mitjà o certificat de professionalitat de nivell 2.
– Certificat de professionalitat de nivell 1.
Les titulacions de formació professional de grau mitjà i els certificats de professionalitat de nivell 2 o 1 només són admissibles per contractar personal de suport a la recerca.
e) No haver desenvolupat qualsevol altre tipus de lloc d’investigació en la mateixa entitat o empresa o en el mateix grup d’empreses en el termini dels sis mesos immediatament anteriors.
On puc accedir a aquestes ofertes?

Per poder optar a les ofertes hauràs d’emplenar el formulari d’inscripció que trobaràs a cadascuna, i adjuntar el teu currículum amb el model de CV normalitzat que podràs descarregar aquí: model CV.

IMPORTANT:

  • La presentació del model de currículum normalitzat és obligatòria per garantir el principi de no discriminació de les persones candidates per cap raó.
  • Una vegada feta la inscripció a l’oferta de feina, l’entitat es posarà en contacte amb tu mitjançant correu electrònic, per tant recorda incloure’n l’adreça i revisar-lo regularment.      

 

Accedeix a les ofertes SOIB Recerca i Innovació

NOTA: Per cada oferta hauràs d’emplenar un únic formulari d’inscripció.

Per a més informació accedeix a la convocatòria SOIB Recerca i Innovació