El SOIB Jove obre una convocatòria per impulsar la formació dual, dur la formació a les empreses i contribuir així a millorar el nostre sistema econòmic i diversificar l’activitat cap a les empreses que tenen capacitat de creixement i d’expansió amb un doble objectiu: millorar el capital humà de les empreses, i reforçar-ne la competitivitat i productivitat, i oferir un contracte als desocupats mentre es formen en un ofici de futur. El programa s’emmarca dins l’Estratègia de Formació Professional per a l’Ocupació que acordaren el SOIB, la Conselleria de Treball Comerç i Indústria i la Conselleria d’Educació i Universitat per millorar les capacitats de les persones en formació. El SOIB Jove està conformat per un conjunt de polítiques d’ocupació i altres serveis adreçats a un dels col·lectius que més dificultats tenen per inserir-se en el mercat laboral.