Necessitau assessorament en matèria de contractació?

Ajuts per al foment de l'ocupació
Tipus de contractes que podeu fer

D’acord amb l’Estatut del Treballador els tipus de contractes que es poden realitzar són:

  • Contracte indefinit: És aquell que acorden l’empresari o l’empresària i la persona treballadora sense establir límits de temps respecte de la durada del contracte. Pot ser jornada completa, parcial o per a serveis fixes discontinus.
  • Contracte temporal: És aquell en què la relació laboral entre l’empresa i la persona treballadora s’acorda per un temps determinat, inclouen expressament la data d’inici i de finalització. Poden ser jornada completa o parcial i sols es pot celebrar amb motiu de les circumstàncies de la producció o per la substitució d’una persona treballadora.
  • Contractes formatius:
    • Contracte de formació en alternança: Destinat afavorir la qualificació personal dels joves, en un règim d’alternança, per compatibilitzar l’activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu.
    • Contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional: Destinat a obtenir la pràctica professional adequada al nivell d’estudis o de formació de la persona treballadora. Podran concertar aquest contracte les persones que tinguin un títol universitari o de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional, o equivalent d’ensenyances artístiques o esportives.

    Guia de contractes SEPE

Com podeu registrar un contracte de feina

Disposau d’un servei web que permet efectuar la comunicació dels contractes de feina en connexió directa amb la base de dades del Servei Públic d’Ocupació, com també rebre’n de forma immediata la resposta, amb possibilitat de modificació d’errades abans de confirmar la comunicació.

Per utilitzar aquest servei s’ha de sol·licitar autorització al Servei Públic d’Ocupació a la web del SEPE. Concedida l’autorització, la persona interessada podrà accedir al servei Contrat@ amb certificat digital, DNI electrònic o amb l’identificador i la clau personal.

Pots consultar els dubtes sobre els tràmits legals, tipus de contracte i bonificacions en la contractació enviant un correu a la bústia del SEPE o al telèfon 060