Annexos d’especialitats formatives i guions de programes 2n període sol·licituds SOIB persones ocupades 2022-2025 (formació no CP)

nov. 7, 2022

Annexos transversals amb les especialitats formatives incloses en el catàleg d’especialitats formatives que corresponen a diversos àmbits sectorials de l’economia
Annexos sectorials que contenen especialitats formatives incloses en el catàleg d’especialitats formatives agrupades en els 10 àmbits sectorials més importants de activitat econòmica de les Illes Balears
Programa formatiu NO CP TRANSVERSAL persones treballadores ocupades 2022-2025
Programa formatiu NO CP SECTORIAL persones treballadores ocupades 2022-2025
Programa formatiu NO CP personal autònom i economia social persones treballadores ocupades 2022-2025