Annexos convocatòria persones ocupades 2019-2021

jul. 23, 2019

ANNEXOS Accions formatives per a Programes de Formació Transversal i Programes de Formació dirigits a Autònoms i Economia Social – CONVOCATÒRIA SOIB OCUPATS 2019-2021

Es publiquen les accions formatives que es podran sol·licitar per desenvolupar els Programes de formació transversal i els Programes dirigits a treballadors autònoms i d’economia social en el marc de la convocatòria de 2019-2021.

Hi ha tres llistats, un per cada tipus d’accions formatives. Per a accedir, clicau damunt la paraula del que volgueu consultar:

 1. Mòduls formatius de certificats de professionalitat.
 2. Especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat del Catàleg d’especialitats del SEPE.
 3. Especialitats formatives específiques per a persones ocupades que provenen de la base de dades de la FUNDAE.

Cada especialitat te un nivell de prioritat: 1 (prioritat baixa) o 2 (prioritat alta).

ANNEXOS Accions formatives per a Programes de Formació Sectorial – CONVOCATÒRIA SOIB OCUPATS 2019-2021

Es publiquen els llistats amb les accions formatives que es podran sol·licitar per desenvolupar els Programes de formació sectorial en el marc de la convocatòria de 2019-2021.

Hi ha deu àmbits sectorials. Per a cadascun hi ha diferents llistats, un per cada tipus d’accions formatives.
Per a accedir, clicau damunt la paraula del que volgueu consultar:

 1. Agroalimentari:
 2. Comerç:
 3. Construcció:
 4. Educació i formació:
 5. Hoteleria i joc:
 6. Indústria:
 7. Sanitat:
 8. Serveis administratius, finances i assegurances:
 9. Serveis col·lectius:
 10. Transport:

Cada especialitat te un nivell de prioritat: 1 (prioritat baixa) o 2 (prioritat alta).