Renovació de la Demanda d’Ocupació (DARDO)

Per mantenir la situació de demandant d’ocupació el/la ciutadà/ana ha de segellar la targeta de demanda en les dates establertes en el document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació (denominat DARDO).
La renovació s’ha de fer en la data que figura al document justificatiu d’inscripció DARDO, mentre es mantingui la situació d’alta de la demanda.
Es pot renovar presencialment a les oficines d’ocupació, des del telèfon mòbil o al web del SOIB.

COm es fa?

Presencial

Us heu d’adreçar a l’Oficina d’ocupació que us correspongui segons el vostre codi postal.
Per renovar la demanda d’ocupació heu de presentar el document identificador (DNI / NIE / TIE / Passaport …) en vigor.
L’horari d’atenció d’aquest servei és de dilluns a divendres de 9h a 14h.

Per Telèfon

Heu de cridar des de el mòbil al 012 (cost segons tarifa vigent) o al 971 225 791. Rebreu un SMS de confirmació al telèfon mòbil des del qual heu fet la telefonada.
L’horari d’aquest servei és de dilluns a dijous de 8:00h. a 20:00h. i divendres de 8:00h. a 19:00h.

Per Internet

Heu d’accedir a RENOVACIÓ DE LA DEMANDA D’OCUPACIÓ i identificar-vos amb l’usuari i contrassenya.
Si no disposau d’usuari i contrassenya podreu obtenir aquestes dades a TRÀMITS EN LÍNIA. Abans heu de comprovar que teniu actualitzat el número de telèfon mòbil a la base de dades del SOIB. Si no és així, heu de sol·licitar CITA PRÈVIA a la vostra oficina d’ocupació per tal de notificar el canvi de número de telèfon mòvil.

 

 

 

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942

 

 

 

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942