El SOIB ha participat en una jornada de bones pràctiques emmarcada en el Pla de Xoc per a l’Ocupació Juvenil 2019-2021

març 15, 2021

El programa SOIB Dual Sectors Estratègics ha estat reconegut com a exemple de bones pràctiques en el marc del Pla de Xoc per a l’Ocupació Juvenil (2019-2021), un projecte que desenvolupen conjuntament el Banc Mundial i el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

En el decurs d’una jornada en línia, on es difonen les millors pràctiques en polítiques actives d’ocupació,  el SOIB ha presentat aquest programa de subvencions que impulsa l’ocupació i la formació dels joves i que pot ser transferible a altres serveis públics d’ocupació de l’Estat. A l’exposició s’ha fet una descripció del programa de formació dual que es desenvolupa des de 2016 amb empreses privades i que ja està plenament consolidat.

SOIB Dual Sectors Estratègics ofereix la possibilitat de millorar l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones participants a través de contractes de formació i aprenentatge en un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda. És una alternativa de capacitació i preparació cap a l’ocupació dels joves fins als 30 anys amb especials dificultats d’inserció laboral en els sectors econòmics estratègics com són nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, agricultura ecològica, TIC, i d’altres, la qual cosa dona resposta així a algunes de les necessitats del teixit productiu de les Illes Balears.

A més, s’ha parlat dels principals resultats de la convocatòria. Pel que fa al nombre de beneficiaris acumulats, des de 2016 fins al 2020, s’ha arribat a un total de 758 persones.També destaca la participació de 291 empreses, de les quals 108 han repetit l’experiència en el projecte.

Amb relació a la posterior inserció dels participants en aquest programa de formació dual, les darreres dades del 2018 constaten que la contractació posterior a 6 mesos en els homes és d’un 61,5 % i en les dones, d’un 33,3 %.

L’objectiu d’aquesta jornada, en què també s’han explicat altres experiències de bones pràctiques del Pla Reincopora-t, és afavorir un diàleg sistematitzat i formalitzat entre els serveis públics d’ocupació de les CA per a l’intercanvi d’informació i l’aprenentatge creant un espai tècnic col·laboratiu que permeti millorar l’eficàcia i l’eficiència en els processos de gestió.