SOIB 30 Formació i Ocupació

Apunta-t’hi a la teva Oficina SOIB

Què són els programes SOIB 30 FORMACIÓ I OCUPACIÓ?

Si tens 30 anys o més, el SOIB t’ofereix la possibilitat de poder qualificar’te a través d’un programa de formació i ocupació. Mitjançant aquest programa podràs accedir a una feina i a la vegada realitzar una formació vinculada, que te conduirà a l’obtenció d’un certificat de professionalitat.

Es realitza formació dins l’àmbit de diferents famílies professionals: forestal, jardinería, activitats administratives, fusteria i moble, llanterneria i climatització, electromecànica de vehicles, muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, promoció turística, atenció sociosanitària a persones dependents, operacions auxiliars de construcció, etc.

La idea és que et puguis formar segons les teves necessitats, motivacions i interessos a través d’un projecte de formació i ocupació que et permeti millorar les teves competències laborals.

Quins requisits he de complir per tenir accés aquesta formació?
  • Has de tenir 30 anys o més en el moment de sol·licitar-la.
  • Has d’estar inscrit/a al SOIB com a demandant d’ocupació en situació d’atur.
  • Has de complir els requisits d’accés al certificat de professionalitat.
  • Poder ser beneficiari/ària d’un contracte per a la formació i aprenentatge.
On podré cursar aquests programes de Formació i Ocupació?

A entitats locals (ajuntaments i consells insulars) i fundacions sense ànim de lucre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Quina durada tindran els contractes?

Tindran una durada entre 9 i 12 mesos (en el cas de Formentera 6 mesos).

 

 

 

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

 

 

 

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942