Publicat el darrer informe de «Dona i mercat de treball a les Illes Balears», que elabora anualment l’Observatori del Treball

març 8, 2021

  • Les Illes Balears registren la bretxa salarial més baixa del conjunt de l’Estat. La diferència entre el salari mitjà anual d’homes i dones va ser de 3.352 euros
  • L’impacte de la crisi sanitària ha afectat la taxa d’activitat femenina que cau fins al 70,3 %
  • La taxa d’atur femenina se situa en el 17,5 %, la més alta des del 2015

Segons el darrer informe de «Dona i mercat de treball a les Illes Balears», que elabora anualment l’Observatori del Treball, la bretxa salarial, corresponent a les darreres dades de l’INE del 2018, se situa en un 15,9 % i, per tant, és la més baixa del conjunt de l’Estat. La diferència entre el salari mitjà anual d’homes i dones va ser de 3.352 euros. Aquesta diferència salarial és 11,4 punts més baixa que al total estatal (27,3 %).

En la publicació de l’any 2020 queda reflectit l’impacte econòmic i sociolaboral de la crisi sanitària motivada per la pandèmia. En concret, la taxa d’activitat femenina de la franja 16-64 anys cau fins al 70,3 %, per sota de la masculina (79,1 %), però supera en 1,6 el valor del conjunt d’Espanya (68,7 %).

L’any passat l’ocupació va caure un -8,7 % en termes interanuals, un descens que impacta de forma similar en homes (-8,6 %) i dones (-8,9 %), la qual cosa indica que la crisi econòmica ha afectat per igual ambdós col·lectius. Del total de persones ocupades, les dones representen el 46,3 %.

La taxa d’ocupació de les dones entre 16 i 64 anys experimenta un fort descens i passa del 63,3 % en el 2019 al 57,9 % en el 2020. Es tracta de la taxa més baixa des del 2013.

A l’informe es constata com la caiguda de l’ocupació ha afectat majoritàriament els joves menors de 30 anys (-24,7 %) i les persones afiliades amb contracte temporal que no s’han pogut acollir a mesures de protecció, com ara els ERTO. És per això que cau la taxa de temporalitat entre el col·lectiu femení de les Balears i se situa en un 21,5 %.

Pel que fa a les dades de contractació a temps parcial, continuam observant una major incidència entre les dones i demostren, una vegada més, que la necessitat de conciliar la vida familiar i laboral encara recau, principalment, en aquest col·lectiu. Es veu com la incidència de la jornada parcial és d’un 19,7% en les dones i només d’un 6,6% en el homes.

Tot i les mesures de protecció establertes que s’han posat en marxa per frenar la crisi sanitària, s’ha registrat un fort increment de l’atur (+50,2 %) més entre els homes (+55,4 %) que entre les dones (+46,9 %). El nombre de dones en atur durant el 2020 puja a 39.542 i representa el 54,1 % dels aturats de les Balears. Respecte del 2019, l’atur augmenta un 46,0 % entre les dones i un 55,4 % entre els homes.

Per illes, les Pitiüses han patit el major increment de l’atur respecte del 2019, i també entre el col·lectiu femení (+66,7 %). A Menorca i Mallorca ha augmentat l’atur femení amb unes dades similars (44,2 % i 43,2 %, respectivament). Ara bé, Menorca és l’illa on les dones tenen un major pes sobre el total d’aturats inscrits en les oficines del SOIB amb un 56,3 %.

Segons dades de l’EPA, a les Illes Balears la taxa d’atur de les dones se situa en el 17,5 %, una dada similar a la del conjunt d’Espanya (17,4 %), però que és la més alta des del 2015.

En l’àmbit educatiu, les dones mostren millors resultats que els homes, ja que la taxa d’abandonament escolar prematur és d’un 12,4 % i, per tant, implica la menor taxa de tota la sèrie històrica. Quant a l’indicador de la població de 30 a 34 anys amb estudis superiors, destaca com a indicador positiu que les dones superen clarament els homes (42,2 % i 27,8 % respectivament).

Finalment, es constata l’augment gradual de la presència de la dona en els òrgans de decisió tant, públics, com privats. Així, en el 2019, les dones que treballen en la recerca i la investigació en equivalència jornada completa (EJC), representen un 46,5 %, un valor superior al conjunt estatal que està en un 39,9 %.

Podeu descarregar-vos l’informe complet de l’Observatori del Treball fent clic a l’enllaç.