Informació i ofertes del programa SOIB Qualificats Primera Experiència per al període 2021-2023

juny 6, 2023

Què és el programa SOIB Qualificats Primera experiència?

SOIB Qualificats Primera experiència és un programa per contractar a persones joves desocupades majors de 16 i menors de 30 anys, amb titulació universitària o de formació professional de grau superior o mitjà o certificats de professionalitat de nivells 2 o 3.

Objecte del programa

Aquest programa pretén que les persones joves que es contractin millorin l’ocupabilitat amb l’exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i àrees de coneixement i, d’aquesta manera, millorar-ne les possibilitats d’inserció posterior en el mercat laboral. Facilita l’adquisició d’experiència laboral de les persones joves que es contracten a través de l’execució d’obres o serveis d’interès general i social en un marc de col·laboració entre el SOIB i el sector públic instrumental de la CAIB (excepte els organismes autònoms i els consorcis) així com la Universitat de les Illes Balears.

Llocs de feina oferts

S’oferiran llocs de feina ben diversos per prestat serveis d’interès general a les següents entitats beneficiaries:

a) Els organismes i entitats de sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tant entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques, i fundacions del sector públic de la CAIB.

b) La Universitat de les Illes Balears (UIB) i les entitats que en depenen o hi estan vinculades.

Els llocs de feina estaran definits dins diferents projectes els quals podran estar emmarcats en aquest tres tipologies:
1. Projectes d’ocupacions verdes: agricultura, ramaderia i pesca dirigida a restaurar els ecosistemes i a implantar models d’explotació animal més ecològics i sostenibles; les activitats dedicades a augmentar l’eficiència del consum d’energia i de matèries primeres, limitar les emissions de gas hivernacle, minimitzar els residus i la contaminació, protegir i restaurar els ecosistemes; els processos adreçats a produir béns i serveis que beneficiïn el medi ambient
2. Projectes digitals: informació i alfabetització digital, comunicació i col·laboració en línia, creació de continguts digitals, seguretat en la xarxa o resolució de problemes.
3. Projectes d’ocupació en general: resta de projectes que no es poden considerar d’ocupacions verdes ni digitals

Quina durada tendran els contractes?

La durada dels contractes serà de 12 mesos. Els projectes s’han d’iniciar dins el mes de juliol de 2022 i, en conseqüència, totes les contractacions vinculades, excepte el que es preveu per al supòsit de substitucions.

Quins requisits s'han de complir?

• Persones joves desocupades de més de 16 anys i menys de 30
• Inscrites en el SOIB com a demandant d’ocupació. Si no hi estàs, demana cita ja per a demandes amb la teva oficina SOIB!
• Amb titulació universitària o de formació professional de grau superior o mitjà o certificats de professionalitat de nivell 2 o 3.
• Que reuneixin els requisits per formalitzar un contracte en pràctiques per al lloc de feina al qual es vol optar.

On puc accedir a aquestes ofertes?

La selecció es farà tenint en compte els criteris d’accés que es defineixin a cada oferta. Per poder optar a les ofertes hauràs d’emplenar un formulari d’inscripció i adjuntar el teu currículum amb un model de CV cec; pots descarregar-te aquí el model.
NOTA: Per cada oferta hauràs d’emplenar un únic formulari d’inscripció.

Accedeix a les ofertes SOIB Qualificats Primera Experiència

Dins cada oferta trobaràs el termini per inscriure-t’hi. ATENCIÓ! Diàriament es poden publicar noves ofertes.

Recorda: una vegada feta la inscripció a l’oferta de feina, has d’esperar que l’oficina d’ocupació del SOIB que la gestiona es posi en contacte amb tu per informar-te dels pròxims tràmits que hauràs de fer.

Per a més informació accedeix a la convocatòria SOIB Qualificats Primera Experiència

Dins el cercador d’ofertes d’aquesta publicació, a més de disposar de les ofertes específiques de la convocatòria autonòmica SOIB Qualificats Primera Experiència, també es difondran ofertes emmarcades dins els projectes de Primera experiència professional en les Administracions Públiques (tant General com Territorials) amb persones joves desocupades que hagin completat la seva educació formal. Aquests projectes es concedeixen als organismes públics de les Administracions General de l’Estat i Territorials encarregats de l’execució, i també cerquen que les persones participants millorin i adquireixin competències no tècniques i aptituds interpersonals treballant en ocupacions relacionades amb la doble transició, l’assistència social i la cohesió territorial.
Per a més informació accedeix a la convocatòria estatal Primera experiència professional en les Administracions Públiques.