Informació i ofertes del programa Primera Experiència en les Administracions Públiques per al període 2023-2024

maig 29, 2024

Què és el programa Primera Experiència en les Administracions Públiques?

Primera Experiència en les Administracions Públiques és un programa per contractar persones joves desocupades majors de 16 i menors de 30 anys, amb titulació universitària o de formació professional de grau superior o mitjà o certificats de professionalitat de nivells 2 o 3.

Objecte del programa

Oferirà una primera experiència laboral en les administracions públiques (tant a l’Administració General de l’Estat com les territorials) a persones joves aturades que hagin completat l’educació formal. Podran adquirir competències no tècniques i aptituds interpersonals treballant en ocupacions relacionades amb la doble transició, l’assistència social i la cohesió territorial. Les subvencions es concedeixen als organismes públics de l’Administració General de l’Estat i les territorials encarregats de l’execució.

Llocs de feina oferts

S’oferiran llocs de feina varis per prestar serveis d’interès general a entitats beneficiàries dins el marc de gestió del Servei Públic d’Ocupació Estatal: òrgans de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics vinculats o dependents, així com les altres entitats que integren el sector públic institucional estatal, d’acord amb el que estableix l’article 84.1 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.

Els llocs de feina estaran definits dins diferents projectes els quals podran estar emmarcats en aquest tres tipologies:
1. Projectes d’ocupacions verdes: agricultura, ramaderia i pesca dirigida a restaurar els ecosistemes i a implantar models d’explotació animal més ecològics i sostenibles; les activitats dedicades a augmentar l’eficiència del consum d’energia i de matèries primeres, limitar les emissions de gas hivernacle, minimitzar els residus i la contaminació, protegir i restaurar els ecosistemes; els processos adreçats a produir béns i serveis que beneficiïn el medi ambient
2. Projectes digitals: informació i alfabetització digital, comunicació i col·laboració en línia, creació de continguts digitals, seguretat en la xarxa o resolució de problemes.
3. Projectes d’ocupació en general: resta de projectes que no es poden considerar d’ocupacions verdes ni digitals

Quina durada tendran els contractes?

La durada dels contractes serà de 12 mesos.

Quins requisits s'han de complir?

• Persones joves desocupades de més de 16 anys i menys de 30
• Inscrites en el SOIB com a demandant d’ocupació. Si no hi estàs, demana cita ja per a demandes amb la teva oficina SOIB!
• Amb titulació universitària o de formació professional de grau superior o mitjà o certificats de professionalitat de nivell 2 o 3.
• Que reuneixin els requisits per formalitzar un contracte en pràctiques per al lloc de feina al qual es vol optar.

On puc accedir a aquestes ofertes?

La selecció es farà tenint en compte els criteris d’accés que es defineixin a cada oferta. Per poder optar a les ofertes, hauràs d’emplenar un formulari d’inscripció i adjuntar el teu currículum amb un model de CV cec; pots descarregar-te aquí el model.
NOTA: per cada oferta hauràs d’emplenar un únic formulari d’inscripció.

Accedeix a les ofertes de Primera Experiència en l’Administració

Dins cada oferta trobaràs el termini per inscriure-t’hi. ATENCIÓ! Diàriament es poden publicar noves ofertes.

Recorda: una vegada feta la inscripció a l’oferta de feina, has d’esperar que l’oficina d’ocupació del SOIB que la gestiona es posi en contacte amb tu per informar-te dels pròxims tràmits que hauràs de fer.