Mòdul de Pràctiques Professionals no Laborals

Els certificats de professionalitats publicats a partir de febrer de 2008, segons la normativa vigent, obliga a que hi ha una sèrie de capacitats que s’han d’adquirir en un entorn real de treball, del conjunt de Mòduls formatius que configuren el certificat de professionalitat. Aquestes s’organitzaran en un Mòdul de formació pràctica que s’ha de desenvolupar en un centre de treball.

Aquesta formació tindrà caràcter de pràctica professional no laboral i es desenvoluparà a través d’un conjunt d’activitats professionals que permetran completar les competències professionals no adquirides en el context formatiu, tal com s’exposa en l’article 5 bis del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.

El Mòdul de formació pràctica en centres de treball s’ha de desenvolupar quan s’hagin superat totes les accions formatives (Mòduls docents) mitjançant una avaluació positiva.

El centre de formació que gestioni la formació que el SOIB li hagi assignat serà l’encarregat d’organitzar les pràctiques dels alumnes, mitjançant convenis o acords entre el centre formatiu i els centres de treball.