Voleu personal format i qualificat a mida?

Programes de formació

La formació ajuda les empreses a incrementar-ne la competitivitat i productivitat desenvolupant les competències i qualificacions del seu personal.
Per a aquesta formació les empreses disposen d’un ajut econòmic que es fa efectiu mitjançant bonificacions a la Seguretat Social.

Cada empresa pot decidir quina formació necessita, com i quan la fa i qui l’organitza.
Inclou els permisos individuals de formació (PIF) en els quals l’empresa autoritza un treballador o una treballadora perquè cursi estudis amb acreditació oficial, inclosos títols i certificats de professionalitat.

Programes SOIB per a formar i incorporar personal a la vostra empresa: