Select Page

Teniu interès en la formació i la qualificació professional del vostre personal?

Programes de formació

La formació ajuda les empreses a incrementar-ne la competitivitat i productivitat desenvolupant les competències i qualificacions del seu personal.
Per a aquesta formació les empreses disposen d’un ajut econòmic que es fa efectiu mitjançant bonificacions a la Seguretat Social.

Cada empresa pot decidir quina formació necessita, com i quan la fa i qui l’organitza.
Inclou els permisos individuals de formació (PIF) en els quals l’empresa autoritza un treballador o una treballadora perquè cursi estudis amb acreditació oficial, inclosos títols i certificats de professionalitat.

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942