El programa SOIB Visibles seleccionat per presentar-se com a bona pràctica en un seminari de la Unió europea

març 23, 2021

Les Balears han estat seleccionades per la Comissió Europea per presentar una actuació cofinançada pel Fons Social Europeu que ha destacat pel seu impacte en la millora de l’ocupabilitat de persones aturades de llarga durada, en concret el Programa SOIB Visibles.

Per al reconeixement d’aquesta actuació com a cas de bona pràctica, la Direcció General de Fons Europeus del Govern dels Illes Balears ha considerat diversos criteris establerts, com són l’alt grau de cobertura sobre la població a la qual es dirigeix, la contribució a resoldre un problema, el caràcter innovador del projecte, la integració dels criteris d’igualtat d’oportunitats i de sostenibilitat ambiental, l’elevada difusió entre els beneficiaris i el públic en general, i l’adequació dels resultats obtinguts als objectius fixats.

Representants del SOIB participen en aquesta presentació en el seminari en línia organitzat per la Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials i Inclusió de la Comissió Europea, «Espanya i el FSE+: aprenent del passat, escrivint el futur» que té lloc des d’avui fins al 26 de març.

L’actuació que gestiona el SOIB està cofinançada pel FSE, en el marc del Programa Operatiu FSE 14-20 de les Illes Balears.

El programa SOIB Visibles és una iniciativa del Govern dels Illes Balears de foment de l’ocupació entre les persones desocupades de llarga durada, destinada a revertir-ne la situació de major dificultat que, després de romandre massa temps en la desocupació, veuen com les seves competències professionals queden obsoletes i es redueixen de manera considerable les probabilitats de trobar una ocupació.

Amb caràcter general, la convocatòria s’ha dirigit a persones majors de 35 anys, inscrites com a demandants desocupats en el SOIB almenys dotze dels divuit mesos anteriors al moment de fer la preselecció, que preferentment no cobrin prestació o subsidi de desocupació. El Govern dels Illes Balears, a través del Servei d’Ocupació, ha publicat des de 2015 diverses convocatòries anuals de subvencions dirigides a entitats de caràcter local, entre les quals han rebut el cofinançament per part del FSE les convocatòries corresponents a 2015 i 2016.

En concret, s’han posat en marxa projectes en un 92 % dels municipis de les Balears i se n’han beneficiat un total de 374 persones (330 a Mallorca, 33 a Menorca, 7 a Eivissa i 4 a Formentera).

Quant als resultats, el 2015, un 28 % de les persones beneficiàries havien aconseguit feina en el termini dels sis mesos posteriors a la finalització del programa. En la convocatòria 2016, aquesta taxa d’inserció va aconseguir el 37,17 %, en què la de les dones va ser superior amb un 40,45 %.