Select Page

COVID-19

Davant la situació derivada per la COVID-19, el SOIB ha posat en marxa tota una sèrie d’eines per continuar oferint servei sense que hagis de sortir de casa i que s’adapten a la transició cap una nova normalitat. A través de vies telemàtiques i telefòniques es garanteix l’atenció i l’acompanyament a persones usuàries, empreses i entitats. Per motius sanitaris, les sol·licituds de beques es poden presentar de manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears a les oficines centrals de Palma, al Centre de la Mar a Menorca, i al Centre de Formació Blancadona d’Eivissa, només amb cita prèvia. També pots consultar la llista de tots els centres de la CAIB on es pot registrar documentació. Per a més informació revisa les preguntes freqüents del SOIB.

Orientació

El nostre servei d’orientació laboral no s’atura! El personal orientador està fent feina i pot atendre les teves demandes, donar-te tota la informació que necessitis i acompanyar-te en el teu procés personal. A través del servei SOIB 24·7, fes arribar les teves consultes emplenant un formulari. Nosaltres et contactarem en menys de 48 hores a través del mitjà que triïs.

Si ja utilitzes un servei d’orientació d’una oficina del SOIB pots contactar amb el teu orientador o orientadora de referència mitjançant el seu correu electrònic o telefònicament.

A més, comptam amb tot un ventall de serveis d’orientació especialitzats:

Com pots contactar amb nosaltres?

 • Si tens entre 16-29 anys i no tens estudis superiors, SOIB JOVE és el teu servei.
 • Si necessites orientació sobre formació i qualificació professional, POAP és el teu servei.
 • Si fa 12 mesos o més que no tens feina, SOIB+ és el teu servei.
 • Si tens menys de 30 anys i titulació superior, SOIB DOIP és el teu servei.
 • Si necessites orientació sobre el sector turisme i hoteleria, SOIB EHIB és el teu servei.
 • Si vols treballar en un altre país europeu, EURES és el teu servei.
 • Si ets una dona que pateix o ha patit violència masclista i vols cercar feina o formar-te professionalment, el SOIB posa a la teva disposició una tutora orientadora especialitzada en aquest àmbit.
Formació i foment de l'ocupació

Atenent al nivell d’alerta sanitària 4 que afecta Mallorca, i en aplicació de la modificació de la Resolució de 14 de juliol de 2020, en la impartició de les accions formatives de centres de formació ubicats a Mallorca, durant el nivell 4 d’alerta, els centres de formació poden optar per:

a) Aturar el curs i reprendre’l quan finalitzi el nivell 4 d’alerta sanitària.
b) Complir amb la cabuda del 50 %, per la qual cosa, s’han de fer els grups bombolla necessaris per tal de complir amb aquesta cabuda. Per tant, els dies lectius en el grup o grups que els toca estar aïllats en el domicili, el centre de formació els ha de permetre seguir el curs per mitjans telemàtics.

Respecte de les activitats que es duguin a terme (a part de les estrictament d’impartició), temps de descans, activitats complementàries a la impartició (per ex.: fer grups de treball…), el centre ha de controlar que els grups siguin sempre de màxim sis persones i que es relacionin amb les mesures preventives adients.

Els centres de formació que tenguin prevists iniciar algun curs, i els mantenguin, podran fer-ho amb les condicions esmentades abans, o també podran sol·licitar, abans de l’inici, l’ús de l’aula virtual, tal com preveu la modificació de la Resolució de 14 de juliol de 2020.

S’ha publicat una nota informativa sobre el nivell d’alerta sanitària 4 a Mallorca i la Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit del SOIB. Les consultes derivades d’aquestes mesures, es podran fer mitjançant els canals habituals del SOIB.

Informació per a persones interessades a cursar una acció formativa  

Al cercador de cursos trobaràs totes les accions formatives aprovades. Per saber si el curs que t’interessa s’ha ajornat o es farà telemàticament, contacta amb el centre de formació que l’imparteix i t’informaran de tots els detalls. 

Si estàs en ERTO, amb la nova normativa de formació professional per a l’ocupació, podràs accedir als cursos tant per persones en atur com per a persones ocupades, i a més tendràs la consideració de col·lectiu prioritari. Tens tots els detalls a la nota informativa sobre la participació de les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació en els programes de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

Informació per a l’alumnat o alumnat treballador

Si estàs cursant una acció formativa del SOIB, contacta amb el teu centre per saber quines són les mesures que s’han pres. A la xarxa de centres en trobaràs tota la informació.

Recorda que l’alumnat manté el dret a rebre les beques i els ajuts corresponents de les accions formatives que finança el SOIB.

Els alumnes de formació dual afectats per un ERTO o que com a conseqüència de la crisi sanitària els hagin suspès o rescindit el contracte podran seguir assistint a l’acció formativa.

Igualment, si ha alumnes que han d’estar aïllats per la COVID-19 s’ha de facilitar-los la continuïtat del curs mitjançant fórmules alternatives. 

Informació per a centres

Els centres de formació hauran de complir les mesures d’higiene i prevenció establertes. En concret, hauran de disposar, a l’entrada del centre, de dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. Abans d’iniciar les accions de formació, hauran de presentar una declaració responsable en què han d’especificar que compleixen les mesures sanitàries en relació amb els espais comuns i d’impartició de la formació i a la utilització dels equipaments i de les eines necessaris.

Per una altra banda, es preveu que si durant la impartició d’una acció formativa, entre l’alumnat o el personal formador hi ha algun cas positiu de COVID-19, el centre ha de seguir les indicacions de les autoritats sanitàries. Si el curs s’ha de suspendre per complir amb la quarantena, s’haurà de notificar al SOIB i, passat aquest període, es reprendrà amb normalitat. Igualment, si ha alumnes que han d’estar aïllats, s’ha de facilitar-los la continuïtat del curs mitjançant fórmules alternatives. 

Respecte al mòdul de pràctiques professionals no laborals s’ha previst que, quan no sigui possible la seva realització efectiva, el SOIB, prèvia sol·licitud de l’entitat de formació, podrà autoritzar els centres que imparteixin aquests certificats de professionalitat a adoptar alguna de les mesures, d’acord amb l’ordre de prioritat que figura en la darrera modificació de la resolució publicada el 15 d’octubre.

Les entitats podran imputar les despeses necessàries per complir les obligacions sanitàries, de seguretat i neteja establertes en relació amb la COVID-19 (equips de protecció individual, material desinfectant, senyalitzacions, etc.)

Així mateix, la Resolució detalla els terminis d’execució i justificació econòmica per a cada una de les convocatòries de subvencions. També serà d’aplicació el que disposa l’article 29 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

A més a més, les persones que es trobin en situació de desocupació com a conseqüència d’un ERTO computaran com a treballadors ocupats a l’efecte de la liquidació econòmica de la subvenció.

Podeu consultar la Resolució completa i les modificacions a la pàgina web del SOIB, a l’apartat «Normativa», secció «Notes informatives i resolucions COVID-19».

Persones treballadores

Tots els tràmits i les cites es poden gestionar de manera telefònica o telemàtica. Necessites una cita amb el SOIB? Pots fer-ho a través de l’aplicació de cita prèvia del Govern, aquí o al 971225791 (012) i et telefonarem a l’hora indicada.

Recorda que et renovam la demanda d’ocupació de manera automàtica fins al 28 de febrer i que no és necessari que vagis a la teva oficina a segellar. Tampoc hi has d’anar si t’afecta un ERTO: nosaltres et donarem d’alta i la teva empresa tramitarà la teva prestació amb el SEPE.

Si tens dret a la prestació extraordinària per a persones fixes discontinues i la demanes al SEPE, des del SOIB et donarem d’alta la demanda de feina automàticament, sense que hagis de fer res. Consulta tota la informació sobre les gestions amb el SEPE de la prestació extraordinària per a fixs discontinus al seu web.

Tot i així necessites parlar amb la teva oficina? Aquí tens tots els contactes.

Si t’has d’inscriure al SOIB, pots fer-ho a través dels tràmits en línia.

T’explicam com fer-ho, en aquest tutorial. També pots demanar cita i t’ajudarem.

Si es tracta d’una primera inscripció, necessitarem les teves dades. Et telefonarem perquè ens les facilitis i, després, rebràs per correu electrònic o postal la targeta DARDO amb les dates de les properes renovacions.

Si tens dubtes sobre prestacions o subsidis, trobaràs tota la informació a la pàgina web del SEPE. A més, el SEPE ha habilitat canals telefònics i telemàtics:

 • 971998798
 • 901 119 999
 • 900 81 24 00 (per a la ciutadania)
 • 900 81 24 01 (per a empreses)

Si tens dubtes sobre la teva situació laboral, els nous ERTO o no la nova prestació laboral per als fixs discontinus trobaràs més informació a COVID-19 MESURES PER A EMPRESES I TREBALLADORS

Per a informació sobre ERTOS contacta amb la Direcció General de Treball al correu electrònic esmeneserto@caib.es.

Per a consultes sobre ajuts a autònoms contacta amb la Direcció General de Promoció Econòmica al correu electrònic empresa@coronavirus.caib.es

Per a la gestió d’ofertes de feina, selecció de personal i assessorament a empreses contacta amb el servei SOIB Empresa al 971176056 o empresa@soib.caib.es.

Empreses i entitats

Les persones contractades a través d’algun programa de foment de l’ocupació del SOIB (Visibles, Joves Qualificats, SOIB Dona, etc.) formen part, a efectes pràctics, de l’empresa o entitat que els ha contractat i han de regir-se per les mesures que s’hi prenen.

Informació general per a empreses

 • Tens necessitat de personal? Aquí pots registrar la teva oferta

 • Coneixeu els serveis de SOIB Empreses? Podem respondre a qüestions laborals pel que fa a la selecció de personal, la contractació, la formació o altres situacions laborals relacionades amb el personal de la vostra empresa o idea de negoci, i adaptar els nostres serveis a les vostres necessitats específiques. A través del servei SOIB 24·7, podeu contactar-nos a qualsevol hora del dia durant els set dies de la setmana. En menys de 48 hores, tendreu una resposta del nostre personal especialitzat. En què us podem ajudar?
  Emplenau aquest senzill formulari i triau l’opció que més s’adapti a les necessitats actuals de la vostra empresa perquè puguem ajudar-vos.

 • Si tens dubtes sobre com garantir la seguretat del teu personal, l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, IBASSAL, ha el•laborat, junt amb la Conselleria de Salut, un conjunt de guíes per als diferents sectors. Sis protocols de seguretat i salut laboral estableixen les mesures preventives en les activitats relacionades amb el comerç, la construcció, el transport, la recollida de residus, la seguretat i vigilància i la neteja, per adaptar-se a la nova situació de reincorporació i reactivació dels sectors productius no essencials.

Recorda:

 • Les empreses no poden usar el coronavirus per acomiadar. Han de seguir el procés tal com marca la Llei. Tots els acomiadaments fets durant l’estat d’alarma que utilitzin arguments econòmics, de producció, tècnics i organitzatius derivats del coronavirus són improcedents.

 • No es poden suspendre contractes o reduir jornades de manera unilateral, s’ha de negociar amb els representants legals de la plantilla.

 • Si l’empresa forma part d’una activitat considerada com a servei essencial, ha de signar una declaració responsable per tal que la seva plantilla vagi a treballar.

 • Si una empresa pot continuar amb la seva activitat i un treballador o treballadora es contagia de coronavirus per dur a terme la seva feina s’entendrà com accident laboral.

Si tens dubtes sobre com afecta aquesta situació a la teva empresa, i vols ampliar la informació sobre la tramitació dels ERTO i les ajudes que ha posat en marxa el Govern trobaràs tota la documentació aquí.

Per a informació sobre ERTOS contactau amb la Direcció General de Treball al correu electrònic esmeneserto@caib.es

Per a consultes sobre ajuts a autònoms contactau amb la Direcció General de Promoció Econòmica al correu electrònic empresa@coronavirus.caib.es

Per a la gestió d’ofertes de feina, selecció de personal i assessorament a empreses contactau amb el servei SOIB Empresa al 971176056 o empresa@soib.caib.es