Tràmit d’audiència i consulta pública en relació al projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre Públic de persones formadores per impartir accions formatives conduents a la obtenció de certificats de professionalitat

Tràmit d’audiència i consulta pública en relació al projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre Públic de persones formadores per impartir accions formatives conduents a la obtenció de certificats de professionalitat

Aquest Projecte té per objecte en l’àmbit de la Comunitat  Autònoma de les Illes Balears: Crear el Registre  Públic de persones formadores per a la impartició d’accions formatives conduents a la obtenció de certificats de professionalitat,  programades gestionades o...