Catàleg d’especialitats formatives i inclusió de noves especialitats

A

Catàleg d'especialitats formatives

Què és el Catàleg d'especialitats formatives?

El Catàleg d’especialitats formatives és un instrument que inclou l’ordenació de tota l’oferta de formació, formal i no formal, realitzada en el marc del Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral. La regulació d’aquest catàleg la trobareu a la Normativa: Ordre TMS/283/2019, de 12 de març, per la qual es regula el Catàleg d’especialitats formatives en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Com podeu cercar les especialitats formatives?

Les especialitats es poden cercar per codi, família professional, àrea professional o denominació de l’especialitat i tenen assignat un nivell determinat de qualificació (nivells 1, 2, 3, 4 i 5).

Si voleu fer cerques de caràcter complementari (que afecten diverses famílies professionals) heu de seleccionar l’opció «Formació Complementària».

Tipus d'especialitats formatives
  • De formació formal: condueixen a l’obtenció de certificats de professionalitat. Un certificat de professionalitat acredita oficialment una qualificació professional i l’expedeix el Ministeri de Treball i Economia Social, o l’òrgan competent de la comunitat autònoma. Actualment, en el Catàleg hi ha 583 especialitats formatives que es corresponen amb certificats de professionalitat.
  • De formació no formal: no estan vinculades a certificats de professionalitat. Condueixen a un diploma acreditatiu, un certificat d’idiomes o un certificat d’assistència.
A

Sol·licitud d'inclusió de noves especialitats

Si voleu incloure noves especialitats formatives en el catàleg, podeu sol·licitar-les al SOIB.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942