Tens dubtes sobre el permís retribuït retornable aprovat dia 29/03? A continuació us resolem algunes de les preguntes més freqüents

abr. 2, 2020

Es tracta d’un permís retribuït de 15 dies (del 30/03 al 09/04) que afecta el personal laboral per compte d’altri. S’hi inclou el sou base i els complements salarials. Les persones afectades no han d’anar a treballar, però hauran de tornar les hores des que acabi l’estat d’alarma i abans del 31 de desembre del 2020.

Queden excloses d’aquest permís:

-Les persones treballadores per compte propi

-Les persones que puguin i estiguin fent teletreball

-Les persones afectades per un ERTO (en cas d’ERTO de reducció de jornada, el permís pot suplir la resta de la jornada)

-Les persones afectades per una incapacitat temporal

-Les persones que treballen en sectors que ja s’havien tancat amb el Reial decret llei de 14 de març (el qual decreta l’estat d’alarma)

-Les persones que treballen als serveis essencials

Les empreses han pogut organitzar l’activitatdurant dia 30/03. A més, per als propers 15 dies poden fixar una activitat mínima indispensable de persones treballadores. Han d’utilitzar com a equivalent el personal que treballaria en un dia festiu.

Una vegada passats aquests 15 dies, l’empresa i el personal han de negociar la recuperació dels dies. Sempre s’han de respectar els descansos i les mesures de conciliació.

El fet de cobrar un permís retornable suposa que fins al 9 d’abril no s’ha de treballar per poder quedar a casa. Durant aquests dies els treballadors cobraran el sou base i els complements salarials com si anassin a fer feina i, una vegada passi aquesta situació, hauran de tornar les hores no treballades.

Aquestes permisos afecten totes les persones que estaven treballant fins ara, que no teletreballen, que no són autònomes, que no estan incloses dins un ERTO de suspensió de contracte i que no fan feina a activitats considerades serveis essencials.

Els serveis essencials són els que es consideren necessaris per mantenir funcions socials bàsiques, com la salut o el benestar social i econòmic de la ciutadania. També ho són les necessàries per garantir el funcionament de les institucions de l’Estat i les administracions públiques. Pots veure’n la llista sencera aquí.

Per poder recuperar les hores que no es treballin durant aquests 15 dies hi ha marge per fer-ho entre la finalització de l’estat d’alarma i el 31 de desembre del 2020.

Aquestes hores es recuperaran de manera pactada amb l’empresa. En cap cas, aquesta recuperacióno pot suposar anar en contra dels descansos, ni dels drets de conciliació familiar, laboral i personal de les persones treballadores.

En el cas d’un contracte temporal que acaba durant els 15 dies de permís retribuït recuperable, d’acord amb el Reial decret llei 9/2020, la suspensió dels contractes temporals (també els formatius, de relleu o d’interinitat) suposarà la interrupció del còmput de la seva durada. Per exemple: si una persona té un contracte de 3 mesos que li acaba dia 11 d’abril, el Reial decret llei suspèn els 15 compresos entre el 30 de març i l’11 d’abril i, per tant, la persona treballadora no acabaria de treballar dia 11, sinó 15 dies més tard: el 26 d’abril.

Per una altra banda, la creació d’un permís retribuït retornable no impedeix que les empreses continuïn aprovant un ERTO i se’n poden continuar presentant. Aquelles empreses que ja n’havien presentat un també es veuen afectades per aquest permís, ja que l’haurà de rebre la part de la plantilla a la qual inicialment no havia afectat l’ERTO.

Amb el Reial decret llei publicat diumenge, l’empresa pot presentar un ERTO de suspensió i de reducció de jornada tant per causes productives com per força major. En aquest segon cas, es pot presentar l’activitat de l’empresa  que queda afectada pel Reial decret llei del 14 de març (estat d’alarma) o el del 29 de març, que amplia el confinament i limita les activitats econòmiques considerades com a servei essencial (només fins al 9 d’abril). També es pot presentar un ERTO per força major si es produeix un contagi important a la plantilla o pels efectes de la suspensió i/o cancel·lació d’activitats, les limitacions al moviment de persones i mercaderies, la falta de subministraments, etc.

Si tens dubtes, els pots fer arribar a:

laboral@coronavirus.caib.es per a persones treballadores

empresa@coronavirus.caib.es per a empreses i autònoms

Informació actualitzada cada dia a MESURES PER A EMPRESES I TREBALLADORS