Com sol·licitar un certificat de professionalitat o acreditacions parcials d’unitats de competència

Per sol·licitar l’expedició d’un certificat de professionalitat, la persona interessada ha de tenir la totalitat de les unitats de competència que el conformen.

Si no té la totalitat de les unitats de competència que conformen el certificat de professionalitat, se li expediran acreditacions parcials acumulables (APA) de les unitats de competència assolides.

Les sol·licituds de certificats de professionalitat i d’acreditacions parcials acumulables s’han de presentar:

  • Per la persona interessada, juntament amb la documentació acreditativa que es relaciona en la sol·licitud.
    • Bé presencialment en el registre del SOIB (preferentment amb cita prèvia) o en les formes que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
    • Bé a través del tràmit telemàtic del procediment.
Fes la teva sol·licitud AQUÍ

Per rebre més informació, pots adreçar-te al Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), al telèfon 971177900 ext. 67542 / 67390 (de dilluns a divendres, excepte festius, de 9 a 14 h) o bé enviar un correu a l’adreça electrònica ofertaformativaicentres@soib.caib.es