El SOIB participa en la Jornada “Formació Dual a les Illes Balears” organitzada pel Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)

maig 9, 2024

La Jornada ha abordat la reflexió sobre diferents aspectes de la formació Dual. S’ha debatut sobre la seva situació i perspectives a Espanya i a les Illes Balears, la seva organització i articulació amb els principals actors per fomentar i millorar la formació Dual.

La jornada s’ha iniciat amb la inauguració per part del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro amb Rafel Ballester, president del CES Illes Balears i la presentació de l’informe “La Formación Dual en España: situación y perspectivas”, a càrrec del president del CES d’Espanya, Antón Costas. A continuació s’han desenvolupat les Taules rodones sobre la situació actual i impacte de la formació Dual a les IB”; “L’organització i articulació de la formació Dual a les IB”; “Experiències de Formació Dual a les IB, un cas d’èxit” amb una activa participació i la cloenda per part d’Isabel Salas Sánchez, directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa, Rafel Ballester i Antón Costas.

Catalina Jiménez Aleñar, directora del SOIB ha participat en la Taula rodona: “L’organització i articulació de la formació dual a les Illes Balears”. A la seva intervenció exposa com la promulgació de la Llei 3/2022 de Formació Professional marca un abans i un després en la manera en què concebem la formació Dual educativa i l’ocupacional. Ha destacat el paper del SOIB en la planificació, gestió i coordinació dels programes de formació, així com les finalitats i els principis rectors de la formació per a l’ocupació. Ha exposat els diferents tipus de la FP per a l’ocupació que gestiona el SOIB. “Al SOIB capacitam, formam, orientam i intermediam en el mercat laboral perquè les persones puguin accedir al mercat de treball i puguin adquirir noves competències, facilitam a les empreses la trobada amb perfils professionals que demanda el mercat i les ajudam a desenvolupar la formació professional que necessiten”.

Com a reptes de futur, ha destacat la necessitat de potenciar més la formació, formar-se al llarg de tota la vida; en aquest sentit, la formació dual, formació + contractació, és una fórmula amb un elevat retorn laboral. També la desestigmatització de la formació professional, socialment i educativament, així com millorar i facilitar les línies de col·laboració i ajudes entre l’administració i les empreses, essent capaços d’agilitzar-ne l’adaptació a les necessitats de formació i demandes de les empreses i invertir en l’actualització de la formació de personal formador d’FP.