SOIB Ocupació Responsable

 

 
 
 

 

 
SOIB Ocupació Responsable és un programa per fomentar la contractació dels col•lectius de persones amb més dificultats d’accés al mercat de treball mitjançant la captació i adhesió d’empreses compromeses amb la contractació dels col•lectius més vulnerables, prioritàriament dones, joves i aturats de llarga durada, envers el mercat laboral.
El programa s’adreça a totes les empreses radicades a les Illes Balears, amb especial esment a les empreses que participin en els programes del SOIB (programes d’orientació laboral, programes del foment de l’ocupació i programes de formació).
Avantatges per a les empreses
Les empreses que contractin persones en situació de vulnerabilitat a llocs estables, amb contractes d’una durada mínima de 6 mesos, podran:
 • Subscriure un protocol d’adhesió amb el SOIB per afavorir la contractació de persones vulnerables.
 • Obtenir el distintiu d’Ocupació Responsable com a reconeixement públic de la seva tasca per al foment de l’ocupació responsable.
 • Publicar al web del SOIB el seu logotip enllaçat a la seva pàgina web per donar-se a conèixer com a empresa responsable en l’àmbit de l’ocupació i aparèixer a les xarxes socials a través de la difusió que faci el SOIB. Devers 4.000 persones visiten cada dia la pàgina web del SOIB.
 • Publicar al web de la mateixa empresa el distintiu d’Ocupació Responsable i emprar-lo en les seves publicacions de Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa.
 • Participar en el Fòrum SOIB Empreses, anual i monogràfic sobre Ocupació Responsable, en què les empreses exposaran les seves millors pràctiques i es posarà en valor l’aportació de cada una d’elles així com el reconeixement a les experiències destacades.
Garanties SOIB
El Programa SOIB Ocupació Responsable garanteix a les empreses els serveis següents:
 • Preselecció de candidats d’acord amb el perfil sol•licitat. El SOIB garanteix que els candidats compleixen amb el perfil competencial que l’empresa necessita incorporar a la seva plantilla.
 • Seguiment, acompanyament i suport, si escau, de les persones incorporades, mitjançant orientadors especialitzats. El SOIB garanteix l’adaptació al lloc de treball.
 • Formació amb compromís de contractació si es tracta d’un grup nombrós de persones.
 • Informació a l’empresa sobre els incentius a la contractació i suport en la tramitació.
Seguiment del programa
 • El SOIB podrà dur a terme accions de suport per facilitar l’adaptació al lloc de feina i a la cultura de l’empresa per tal de fer un seguiment de totes les persones incorporades en una mateixa empresa així com ajustar els perfils professionals a les necessitats del teixit empresarial balear.
 • En cas de baixa de la persona contractada, si l’empresa cobreix el lloc amb una altra persona del programa, el distintiu es manté.
 • Durant el temps de la contractació, tant l’empresa com la persona treballadora tindrà a la seva disposició els serveis d’intermediació i orientació laboral per resoldre qualsevol dubte que en pugui sorgir.
Com obtenir el distintiu?
 • El distintiu s’obté quan es contracta una persona dels col•lectius vulnerables en un lloc de treball estable, amb un contracte d’una durada mínim de 6 mesos.
 • Les empreses subscriuen un protocol d’adhesió amb el SOIB i emplenen un senzill formulari per a facilitar les seves dades al SOIB i donar el seu consentiment per a la publicació a la web del SOIB i a les xarxes socials.
Més informació
Servei SOIB Empreses
Tel. 971784548
empresa@soib.caib.es
Documents adjunts
 • Protocol d’actuació Ocupació Responsable
 • Consentiment de cessió de dades personals (ús del logotip de l’empresa)

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942