El SOIB acredita el Centre d’Informació i Educació Ambiental del Consell de Mallorca per oferir formació en gestió de residus urbans i industrials

nov. 24, 2022

El SOIB ha acreditat el Centre d’Informació i Educació Ambiental del Consell de Mallorca per oferir formació del certificat professional Gestió de residus urbans i industrials (SEAG0108), després que la institució insular s’hagi presentat a la convocatòria de subvencions SOIB Acreditacions d’Entitats Locals 2021-2024. Es tracta del primer centre acreditat a Mallorca per impartir aquest certificat professional. A Eivissa, hi ha acreditat un centre més, a Santa Eulàlia des Riu.

La cap de Departament de Gestió Administrativa i Jurídica del SOIB, Catalina Rosa Pons, i la vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, i la directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, han visitat el nou centre de formació acreditat pel SOIB.
El Centre d’Informació i Educació Ambiental està ubicat a les instal·lacions del Parc de Tecnologies Ambientals de l’empresa Tirme, concessionària dels residus urbans. Després de l’acreditació, aquest centre podrà impartir formació del certificat professional Gestió de residus urbans i industrials per a persones desocupades.

Per adequar les instal·lacions, el SOIB ha subvencionat el projecte amb 9.650 euros, la qual cosa suposa el 50 % del cost total de l’equipament necessari per impartir les futures accions formatives. A més, ha tramitat el certificat de gestió de qualitat d’acord amb la Norma ISO 9001, requisit normatiu per a impartir els certificats professionals.
El certificat professional de gestió de residus urbans i industrials preveu formació en la recollida, el transport i el tractament de residus, així com les mesures adients de prevenció de riscs laborals.