S’obre la convocatòria SOIB Dona 2018-2019 per facilitar una feina a dones víctimes de violència masclista

març 27, 2018

S’obre la convocatòria SOIB Dona 2018-2019 per facilitar una feina a dones víctimes de violència masclista

El BOIB publica avui una nova convocatòria de subvencions, pionera a tot l’Estat, com és SOIB Dona 2018-2019, adreçada a finançar els costs salarials – inclosa la cotització empresarial a la seguretat social – que permetin la contractació de dones víctimes de violència masclista, inscrites com a demandants d’ocupació o en millora d’ocupació en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

Aquest programa va dirigit a aquelles dones víctimes de violència masclista que a curt termini no poden assolir per elles mateixes una feina en el mercat laboral ordinari i la finalitat és promoure’n la independència econòmica i l’apoderament de les dones que hi participin.

Per això, el SOIB en finança la contractació per un període d’1 any, mentre aquestes dones segueixen, alhora, un procés d’orientació laboral específic destinat a la seva posterior inserció en el mercat ordinari.

Aquestes dones podran ser contractades per entitats locals, entitats sense ànim de lucre, entitats dels sector públic instrumental de la CAIB, l’IB-Dona, i associacions empresarials i sindicals, que prèviament hauran de manifestar la seva voluntat de participar en el programa.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de demà 28 de març fins al 30 de juny de 2019, termini durant el qual aquestes entitats podran presentar sol·licituds d’ajut juntament amb un projecte personalitzat i adequat al perfil de la dona a contractar. Les sol·licituds es resoldran a mesura que es presentin.

La convocatòria disposa de 2 milions d’euros per a les anualitats 2018-2019 (1 milió d’euros cada any), encara que l’import de la subvenció és una primera estimació es pretén arribar a prop de 90 beneficiàries, amb un sou mitjà de 1.800 euros bruts mensual. La convocatòria estableix que, en cas de ser necessari, es podrà ampliar el crèdit per donar cobertura a un major nombre de dones.

La informació més completa de la convocatòria es pot consultar a l’enllaç següent: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3290910

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942