Sistema Nacional de Qualificacions Professionals

El Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional (SNQP) és el conjunt d’instruments i accions necessaris per a promoure i desenvolupar la integració de les ofertes de formació professional mitjançant el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

Les qualificacions són el conjunt de competències i de continguts formatius agrupats per nivells de qualificació i per famílies professionals amb significació per a l’ocupació. La creació de cada qualificació professional és la base per poder elaborar el corresponent títol de formació professional (sistema educatiu) i el corresponent certificat de professionalitat (sistema laboral).

El certificat de professionalitat és l’instrument d’acreditació oficial de qualificació del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals de l’administració laboral, en el marc del subsistema de formació professional per l’ocupació. A Balears, és el Servei d’Ocupació de les Illes Balears qui expedeix i gestiona els certificats de professionalitat.

L’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) és l’òrgan encarregat de la gestió i la coordinació del procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral o vies no formals de formació. A partir del reconeixement total o parcial d’una quaificació professional, la persona interessada pot arribar a obtenir un certificat de professionalitat.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942